(Chinhphu.vn) – Năm 2020 Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đặt mục tiêu duy trì tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải đạt 2,15%, tương đương với năm 2019.

EVNNPT cho biết mức tổn thất điện năng (TTĐN) hiện tại trên lưới điện truyền tải của Tổng công ty đã tiệm cận với tổn thất điện năng kỹ thuật và tương đương với mức TTĐN trên lưới điện truyền tải của các nước tiên tiến trên thế giới.

TTĐN của EVNNPT thực hiện đạt 2,15% trong năm 2019 là con số thấp nhất kể từ khi thành lập Tổng công ty (năm 2008) và về đích trước 1 năm so với kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

Theo ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng giám đốc EVNNPT để đạt được kết quả này Tổng công ty đã đặc biệt chú trọng công tác quản lý vận hành. Trong đó củng cố và tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo giảm TTĐN.

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch giao, các đơn vị trực thuộc EVNNPT đã xây dựng phương án và kế hoạch chi tiết các giải pháp giảm TTĐN để thực hiện, đồng thời gắn kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch giảm TTĐN với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

EVNNPT đã áp dụng nhiều công nghệ mới góp phần giảm TTĐN. Ảnh: VGP/ Toàn Thắng

Trong công tác quản lý, vận hành, EVNNPT đã nỗ lực không để xảy ra sự cố chủ quan, tìm và xử lý nhanh sự cố để khôi phục chế độ vận hành. Đáng chú ý, các sự cố thoáng qua được tự động đóng lại thành công, bảo đảm kế hoạch về suất sự cố EVN giao đã góp phần làm giảm tổn thất điện năng so với kế hoạch được giao.

Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo dõi sát mức độ mang tải, trào lưu công suất của các đường dây, máy biến áp (MBA); phối hợp và đề xuất với các Trung tâm Điều độ các giải pháp, phương án để tránh vận hành quá tải, non tải. Các trạm biến áp phối hợp chặt chẽ với các Trung tâm Điều độ điều khiển đóng cắt các dàn tụ bù ngang, kháng bù ngang ở các thời điểm phù hợp và theo dõi trào lưu công suất phản kháng, hệ số công suất cosφ qua MBA để điều chỉnh và giữ điện áp trong giới hạn tối ưu, hạn chế truyền tải vô công giữa truyền tải và phân phối. 

Đặc biệt, EVNNPT đã phối hợp các đơn vị trong việc cắt điện thi công công trình mới kết hợp với sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm lưới điện để hạn chế đến mức thấp nhất việc cắt điện kể cả đối với lưới điện của các Công ty Điện lực, đặc biệt trong các giờ cao điểm.

EVNNPT cho biết trong năm 2020, Tổng công ty sẽ triển khai Đề án thử nghiệm tách nối đất dây chống sét cho một đường dây 500kV và một đường dây 220kV để có số liệu đánh giá phân tích sự ảnh hưởng của việc nối đất khép vòng dây chống sét đến tổn thất điện năng. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả của giải pháp này triển khai đối với các đường dây phù hợp trên lưới điện. 

Cùng với đó, Tổng công ty sử dụng dây dẫn tổn hao thấp cho các dự án thay dây, nâng khả năng tải cho các đường dây mới và đường dây hiện hữu. Hiện tại EVNNPT đang áp dụng giải pháp này cho các dự án đường dây 220kV Hòa Bình - Hà Đông (56,99km) và đường dây 220kV Bình Hòa – Trị An.

Đồng thời từng bước trang bị các thiết bị tự động giám sát, đánh giá tình trạng các thiết bị chính lưới điện truyền tải để chủ động phòng ngừa sự cố thiết bị, nâng cao độ an toàn, tính liên tục và độ tin cậy vận hành lưới điện. Hiện đã sử dụng thiết bị giám sát bản thể máy biến áp (MBA) cho 4 trạm biến áp 500kV (Phú Lâm, Pleiku2, Đà Nẵng, Hiệp Hòa), sử dụng thiết bị giám sát dầu online cho tất cả các MBA 500 và kháng điện trên hệ thống truyền tải điện.

Toàn Thắng