(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 100/GP-NHNN ngày 16/10/2018 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội. Theo đó, vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội là: 24.370 tỷ đồng. Trước đó, vốn điều lệ của ngân hàng này là 23.727 tỉ đồng.

Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội có trách nhiệm thực hiện các thủ tục quy định tại Khoản 4, Điều 29 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 100/GP-NHNN ngày 16/10/2018 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội.