(Chinhphu.vn) - Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 53,5 nghìn tỷ đồng, vượt 16% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 61% kế hoạch năm. 

Công nhân dầu khí trên giàn khoan mỏ Đại Hùng

Trong 6 tháng, sản xuất điện của Tập đoàn đạt 11,52 tỷ kWh, vượt 246 triệu kWh. Sản xuất đạm đạt hơn 705.800 tấn, vượt 71.000  tấn, vượt 11,2% kế hoạch 6 tháng. Sản xuất xăng dầu đạt 5,66 triệu tấn, vượt 48.000 tấn, vượt 0,9% kế hoạch 6 tháng.

Tổng doanh thu của toàn Tập đoàn đạt 365,5 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch 6 tháng và bằng 60% kế hoạch năm.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 53,5 nghìn tỷ đồng, vượt 16% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 61% kế hoạch năm. 

Cũng trong 6 tháng đầu năm, một số điểm nhấn của Tập đoàn được thể hiện qua việc các công ty thành viên của PVN được Forbes Việt Nam công bố lọt vào Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2019: Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS), Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí ( PVT), Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM), Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí (PVI).  

Bênh cạnh đó, với sự kết nối giao dịch của 16 ngân hàng bằng công nghệ đọc QR Code, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) là doanh nghiệp thứ hai của Việt Nam thực hiện “thông tuyến” thanh toán điện tử cho khách hàng. Đồng thời, Nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn nhận danh hiệu Tốp 10 “Nhà máy xanh thân thiện” và Tốp 20 “Sản phẩm thân thiện với môi trường”.

Linh Đan