(Chinhphu.vn) - Tập đoàn Đầu tư địa ốc Nova (Novaland) vừa có nội dung tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Theo đó, tỉ lệ phát hành tối đa 39%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 39 cổ phiếu mới. Novaland dự kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần.

Tính đến hết năm 2019, ngoài 8.722 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Novaland còn có 3.860 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần – đây là nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng lần này cho cổ đông.

Trước đó Novaland đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 với doanh thu thuần giảm 22% so với cùng kỳ, còn 10.931 tỷ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế lại tăng 3,3%, lên mức 3.387 tỷ đồng. EPS đạt 3.579 đồng.

Minh Thi