(Chinhphu.vn) – Dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) đã lãnh đạo Tổng Công ty (TCT) từng bước thực hiện thắng lợi và thu được những kết quả ấn tượng trên các lĩnh vực hoạt động, tiếp tục giữ vững tốc độ phát triển, không ngừng ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV.

Vai trò hạt nhân lãnh đạo

Trong nhiều năm qua, Đảng ủy PV GAS đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, luôn giữ vai trò là hạt nhân lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao.

Hiện tại, Đảng bộ PV GAS có 72 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với hơn 900 đảng viên với chức năng, nhiệm vụ là lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển dài hạn, trung hạn, kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) hằng năm của đơn vị; lãnh đạo sắp xếp, đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước trong doanh nghiệp; lãnh đạo công tác đổi mới khoa học-công nghệ; công tác bảo vệ môi trường; phát triển nguồn nhân lực; thực hiện các nhiệm vụ đối với Nhà nước.

Đảng ủy PV GAS đã lãnh đạo TCT thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý SXKD đạt kết quả cao, vận hành liên tục, an toàn hệ thống công trình khí. Nhiều năm liền PV GAS đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao; hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều dự án mới, góp phần quan trọng trong việc tăng sản lượng khí cung cấp, chủ động nguồn cung và bình ổn thị trường LPG, là một trong những đơn vị dẫn đầu về doanh thu và lợi nhuận trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng đất nước.

Với những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, Đảng ủy PV GAS nhiều năm liền được đánh giá là “trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”, là tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát huy đúng vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn hệ thống chính trị của TCT, là trung tâm đoàn kết, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

Không ngừng đổi mới

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ủy PV GAS luôn bám sát và thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đặc biệt là thực hiện Quy định 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối, qua đó nâng cao vai trò và trách nhiệm lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng.

Cụ thể, trong công tác chuyên môn đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong thực hiện chức trách, quyền hạn được giao. Đặc biệt, luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng bám sát công việc, tiến độ cụ thể, tìm tòi mọi giải pháp để thực hiện công việc một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất với tinh thần “Việc hôm nay không để ngày mai”, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tận tâm, tận lực vì công việc chung, vì TCT.

Nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo và từng bước đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Đảng ủy TCT đã phân công các ủy viên BCH Đảng bộ tham gia sinh hoạt cùng Chi bộ để bám sát các hoạt động của các cấp ủy từng đơn vị cơ sở, qua đó nắm được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ sở và đảng viên để có thể đưa ra các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy đúng, sát với tình hình thực tế hoạt động SXKD của TCT.

Bên cạnh đó, để động viên kích lệ tinh thần làm việc hăng say, có hiệu quả cao của toàn thể người lao động, Đảng ủy TCT đã kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc; đồng thời để thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy tại đơn vị.

Để tăng cường tính thiết thực, hiệu quả trong hoạt động, Đảng ủy PV GAS không ngừng đẩy mạnh cải cách hành chính, chống bệnh quan liêu, giấy tờ, giảm bớt hội họp không cần thiết, thực hành tiết kiệm, đa dạng hình thức họp giao ban trực tuyến để tiết giảm chi phí không cần thiết như in ấn, phục vụ, đi lại… đưa công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quản lý, chỉ đạo của TCT, nâng cấp hệ thống bảo đảm phục vụ điều hành qua mạng thông tin điện tử. Nội dung sinh hoạt Đảng tại tất cả các chi bộ cũng được đổi mới gắn liền với nhiệm vụ SXKD của đơn vị, góp phần quan trọng vào thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp…

Cùng với đó Đảng ủy TCT luôn chú trọng thực hiện đúng quy trình đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, bảo đảm quy trình chặt chẽ, khách quan, đúng thực chất. Đặc biệt là đổi mới quan điểm đánh giá cán bộ để cán bộ, đảng viên không làm theo nếp cũ, chấp nhận có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ trong tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đánh giá cán bộ căn cứ vào kết quả SXKD, hiệu quả, chất lượng công việc với chức trách được giao. Từ đó, nâng cao chất lượng lãnh đạo, phát huy sức mạnh tập thể, tính chiến đấu trong mọi sinh hoạt của Đảng từ cấp Đảng bộ TCT đến các chi bộ.

Để có được một thương hiệu PV GAS ngày càng lớn mạnh trong và ngoài nước, tham gia tích cực vào thị trường ngành công nghiệp khí quốc tế, là bạn hàng, đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp ngành khí lớn mạnh trên thế giới, có rất nhiều yếu tố để tạo nên sự thành công đó, nhưng vai trò của tổ chức Đảng, công tác Đảng chính là yếu tố then chốt giúp PV GAS đạt được kết quả nêu trên.

PV