(Chinhphu.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc tăng cường công tác PCCC trong dịp Tết và mùa hanh khô năm 2019, Tổng Giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) tăng cường công tác bảo đảm an ninh - an toàn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh tại tất cả các đơn vị của PV GAS.

PV GAS bảo đảm an toàn dịp Tết và mùa hanh khô

Theo đó, PV GAS yêu cầu các đơn vị rà soát, kiểm tra các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn, PCCC, môi trường, đăng kiểm công trình, kiểm định thiết bị, bảo hiểm cháy nổ theo yêu cầu của pháp luật đối các hoạt động của đơn vị để cập nhật bổ sung đầy đủ theo đúng quy định; đánh giá, nhận diện các mối nguy, rủi ro gây mất an ninh, an toàn, PCCC, các hỏng hóc thiết bị có thể xảy ra trong các hoạt động vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, đầu tư xây dựng, chiết nạp, vận chuyển LPG, CNG… của đơn vị để đưa ra các giải pháp ngăn ngừa và kế hoạch thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro, kế hoạch ứng cứu, sửa chữa, khôi phục sau sự cố.

Các vật tư tiêu hao, thiết bị dự phòng phải được rà soát, bổ sung đầy đủ. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị được tiến hành đầy đủ, đúng quy định để bảo đảm độ tin cậy của thiết bị luôn duy trì ở mức độ cao nhất. Toàn PV GAS bảo đảm 100% các thiết bị đạt yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các thiết bị đo lường được kiểm định, hiệu chuẩn có hiệu lực.

Các đơn vị cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định về an toàn, PCCC của CBCNV, nhà thầu, khách tham quan vào công trình khí, nhất là các quy định về cấp giấy phép làm việc, kiểm soát nguồn lửa, nguồn nhiệt, hóa chất; chỉ cho phép người, các phương tiện, dụng cụ đủ điều kiện an toàn vào làm việc, làm hàng. Công tác huấn luyện, diễn tập nội bộ, phối hợp nhiều lực lượng theo các phương án, tình huống cụ thể được duy trì để nâng cao năng lực ứng phó của cán bộ công nhân viên và sự phối hợp giữa các bên khi xảy ra các tình huống khẩn cấp.

Lực lượng PCCC, bảo vệ thường xuyên tuần tra, phát hiện ngăn ngừa các nguy cơ gây cháy; lực lượng PCCC, bảo vệ được đào tạo huấn luyện và sử dụng thành thạo các trang thiết bị chữa cháy. Công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân, chủ đất xung quanh tuyến ống dẫn khí, công trình khí cũng được tăng cường, kết hợp với nhiều chương trình chúc Tết, an sinh xã hội nhân dịp đón Xuân, nhằm hướng dẫn và đồng hành cùng cộng đồng chấp hành các quy định về an ninh, an toàn dầu khí, ký cam kết PCCC. Hầu hết các công trình khí đều được tổ chức phát quang thu dọn cỏ, cây, rác và các nguồn gây cháy, nguy cơ gây mất an ninh, an toàn trên hành lang tuyến ống, xung quanh công trình khí.

PV GAS cùng các đơn vị trực thuộc và thành viên cũng đẩy mạnh phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, các sở, ban ngành, chính quyền địa phương nơi có công trình khí, cơ sở SXKD của Tổng công ty triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, PCCC đã được ký kết có hiệu quả.

Đối với trụ sở cơ quan, nơi làm việc, yêu cầu đề ra là các hồ sơ, tài liệu, vật dụng ngăn nắp, gọn gàng; các vật liệu dễ cháy phải để vào nơi quy định và có biện pháp PCCC; kiểm soát chặt chẽ các nguồn nhiệt, sinh lửa, các chất dễ cháy, nổ, nguồn điện và các thiết bị tiêu thụ điện; bảo đảm các thiết bị chữa cháy ban đầu sẵn sàng và hoạt động tốt. Chế độ trực ứng cứu khẩn cấp được duy trì, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Minh Thi