(Chinhphu.vn) - Trong những năm qua, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đã không ngừng tăng lên, trong đó có những đóng góp không nhỏ của khoản thu từ dầu khí.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
Theo báo cáo Quyết toán NSNN năm 2017 vừa được Chính phủ trình tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, quyết toán thu NSNN năm 2017 đạt 1.293.627 tỷ đồng, tăng 6,7% (81.447 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu do tăng thu từ tiền sử dụng đất, thuế xuất nhập khẩu và thu từ dầu thô.

Cụ thể, thu từ doanh nghiệp Nhà nước đạt 282.439 tỷ đồng, giảm 1,4% so với dự toán; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể thu từ dầu thô) đạt 172.166 tỷ đồng, giảm 14,4% so với dự toán; thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 181.001 tỷ đồng, giảm 6,9% so với dự toán; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 78.775 tỷ đồng, giảm 2,7% so với dự toán...

Năm 2017, đáng chú ý là sự đóng góp vào NSNN của PVN. Báo cáo của Chính phủ nêu rõ, thu từ dầu thô đạt 49.583 tỷ đồng, tăng 29,5% (11.283 tỷ đồng) so với dự toán. Đồng thời, PVN đã nộp vào ngân sách 3.561 tỷ đồng khoản kết dư chi phí phát sinh năm 2017 của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, nhờ đó thu NSNN từ dầu thô tăng 29,5% so với dự toán.

Còn tại Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của PVN, sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 675.000 tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm, đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước đạt 7,08%. Tổng doanh thu toàn PVN năm 2018 đạt 626.800 tỷ đồng, vượt 96.000 tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm, tăng 26% so với năm 2017.

Đặc biệt, nộp NSNN toàn PVN năm 2018 đạt 121.300 tỷ đồng, vượt 47.500 tỷ đồng, vượt 64,3% kế hoạch năm, tăng 24% so với năm 2017, đã góp phần quan trọng vào cân đối ngân sách Trung ương năm 2018. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 của PVN đạt 47.100 tỷ đồng (kế hoạch 19.100 tỷ đồng), vượt gấp 2,5 lần kế hoạch năm, tăng 23% so với năm 2017...

Nhận định về những đóng góp của ngành dầu khí đối với phát triển kinh tế-xã hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cho rằng, bên cạnh những đóng góp chung cho NSNN, dầu khí đang đặt nền móng phát triển kinh tế vùng Nam Thanh-Bắc Nghệ.

Không chỉ đóng góp rất lớn vào NSNN, tăng trưởng nhanh và bền vững, ngành dầu khí còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và quan trọng nhất là ngành đã góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước.

Ngành dầu khí đã góp phần quan trọng giải quyết các vấn đề xã hội của đất nước, trước hết là bảo đảm việc làm cho người lao động. Khi ngành ra đời, một loạt các chỉ tiêu giải quyết việc làm được giải quyết. Đặc biệt, việc làm của ngành dầu khí hơn các lĩnh vực khác là có tính ổn định, bền vững và thu nhập cao. Đi đôi với giải quyết việc làm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vì đây là ngành đòi hỏi trình độ kỹ thuật rất cao.

Mặc dù thị trường dầu khí thế giới 3 tháng đầu năm 2019 có nhiều biến động, nhưng trong quý I/2019, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của PVN đều hoàn thành vượt mức từ 2-8% kế hoạch. Đặc biệt, các chỉ tiêu tài chính của PVN như tổng doanh thu, nộp NSNN đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng doanh thu của toàn PVN đạt 162.700 tỷ đồng, vượt 6,3% kế hoạch quý I và bằng 26,6% kế hoạch năm; nộp NSNN toàn PVN đạt 23.500 tỷ đồng, vượt 9,2% so với kế hoạch quý I và bằng 27,0% kế hoạch năm.

Theo số liệu vừa được Bộ Tài chính công bố, 4 tháng đầu năm 2019, NSNN đang thặng dư 88.700 tỷ đồng. Cụ thể, thu cân đối NSNN tháng 4 ước đạt 133.900 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa ước đạt 111.600 tỷ đồng. Đáng chú ý, thu từ dầu thô tháng 4 ước đạt 4.700 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng ước đạt 18.290 tỷ đồng, bằng 41% dự toán năm.

Đánh giá sâu về việc tạo cơ chế chính sách để tiếp tục phát triển ngành dầu khí trong bối cảnh mới, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nhận định, cần phải có một cách nhìn nhận khác về dầu khí.

Ông Kiên phân tích: Chúng ta đều thấy tác động của ngành dầu khí rất lớn với nền kinh tế và quá trình phát triển của đất nước. Đến nay, tình hình kinh tế, chính trị, tiềm lực kinh tế của nước ta đã thay đổi, đòi hỏi ngành dầu khí, các cơ quan quản lý Nhà nước cần có cách nhìn khác về tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, về ứng dụng khoa học công nghệ, về phương thức đi tắt đón đầu tổ chức sản xuất của ngành trong tương lai.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhấn mạnh: “Phải nhìn nhận các yếu tố liên quan đến môi trường hoạt động của ngành dầu khí đã có nhiều thay đổi. Về môi trường kinh doanh quốc tế là biến động giá dầu, yêu cầu kỹ thuật sản xuất cũng như bảo vệ môi trường... Còn về thị trường nội địa cũng có những tác động hạn chế đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành, bao gồm cả trách nhiệm của Nhà nước trong việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh công khai minh bạch, có thể dự báo được...”.

Linh Đan