(Chinhphu.vn) – Trước mắt trong năm 2017, Tổng công ty Điện lực miền Nam dự kiến bố trí trên 300 tỷ đồng để thực hiện đầu tư cấp điện phục vụ nuôi tôm với tiêu chí ưu tiên các khu vực cấp bách có diện tích ao nuôi đang phát triển mạnh.

Hiện nay, các địa phương có thế mạnh phát triển ngành tôm tập trung chủ yếu ở ven biển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long gồm các tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre và Tiền Giang.

Theo tính toán của EVN, để bảo đảm điều kiện hạ tầng, nguồn vốn cải tạo và phát triển lưới điện trung, hạ thế cung cấp đủ điện cho các vùng nuôi tôm thì đến năm 2020 cần đầu tư khoảng gần 1.500 tỷ đồng.

Trong những năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đầu tư 876 tỷ đồng thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện để đảm bảo cấp điện phục vụ nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm công nghiệp tại các tỉnh ven biển khu vực phía Nam - vựa tôm của cả nước.

Tuy nhiên, tình trạng nuôi tôm nhỏ lẻ, không tập trung, tự phát theo thị trường nguyên liệu tôm đã dẫn đến hiện tượng quá tải lưới điện ở nhiều thời điểm. Trong khi diện tích nuôi tôm vẫn không ngừng tăng, nên nhu cầu đầu tư cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện để kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải khu vực quy hoạch nuôi tôm công nghiệp là rất lớn và cấp thiết.

Theo EVNSPC, để thu xếp 1.494,8 tỷ đồng cho cải tạo và phát triển lưới điện trung, hạ thế phục vụ nuôi trồng thủy sản tại 6 tỉnh ven biển trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Tổng công ty đã tranh thủ các nguồn vốn vay ODA để đăng ký vay vốn với EVN thông qua Dự án phân phối hiệu quả 2 (DEP2), vay vốn WB thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020.

Trước mắt trong năm 2017, EVNSPC dự kiến bố trí trên 300 tỷ đồng để thực hiện đầu tư cấp điện phục vụ nuôi tôm với tiêu chí ưu tiên các khu vực cấp bách có diện tích ao nuôi đang phát triển mạnh.

Bên cạnh đó, Tổng công ty đang triển khai thí điểm đề án hỗ trợ tiết kiệm điện cho các hộ nuôi tôm tại Đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh Nam Trung Bộ giai đoạn 2016 - 2018 nhằm tuyên truyền việc sử dụng điện an toàn, hiệu quả trong các vùng nuôi tôm tập trung.

EVNSPC cũng đề nghị chính quyền các địa phương có quy hoạch tổng thể vùng nuôi tôm đồng thời vận động nhân dân nuôi tôm đúng quy hoạch mà tỉnh đã đề ra; hỗ trợ ngành điện trong công tác giải phóng mặt bằng thi công xây dựng hệ thống lưới điện nhằm bảo đảm cấp điện phục vụ các vùng nuôi tôm công nghiệp.

Toàn Thắng