(Chinhphu.vn) - Ngân hàng nhà nước đã cấp Giấy phép thành lập số 80/GP-NHNN cho Ngân hàng Agricultural Bank of China Limited được thành lập.

Theo đó, ngân hàng có tên là Ngân hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi nhánh Hà Nội (Agricultural Bank of China Limited – Hanoi Branch). Tên giao dịch: ABC - Chi nhánh Hà Nội. Có vốn điều lệ 50 triệu USD. Thời gian hoạt động là 99 năm.

Trụ sở chính tại địa chỉ: Phòng 901-907, Tầng 9, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: +84 (24) 3946 0599, Fax: +84 (24) 3946 0587.

Ngân hàng mẹ: Ngân hàng Agricultural Bank of China Limited. Địa chỉ trụ sở chính: Số 69, Jianguomen Nei Avenue, Quận Dongcheng, Bắc Kinh Trung Quốc, 100005.

Lĩnh vực hoạt động: a- Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác; b- Cấp tín dụng dưới các hình thức sau: Cho vay; chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác; bảo lãnh ngân hàng; phát hành thẻ tín dụng; bao thanh toán trong nước; c- Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng; d- Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước: Cung ứng phương tiện thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ; e- Mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác; f- Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia; g- Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính, các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn; h- Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư; i- Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ; j- Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp; k- Dịch vụ môi giới tiền tệ; l- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; m- Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam; n- Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; o- Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Dự kiến, ngân hàng sẽ khai trương hoạt động vào ngày 04/05/2018.

Tuyết Sơn