(Chinhphu.vn) - Theo Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Nafiqad), Bộ NN&PTNT, mới đây, Cơ quan kiểm tra và an toàn thực phẩm (FSIS) - Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã chấp thuận bổ sung thêm 2 doanh nghiệp vào danh sách các cơ sở chế biến cá bộ Siluriformes (chủ yếu là cá tra, cá basa…) được phép xuất khẩu vào Hoa Kỳ.
Như vậy, đến nay tổng số các cơ sở được phép xuất khẩu cá bộ Siluriformes vào Hoa Kỳ là 60.

Cụ thể, 2 doanh nghiệp được bổ sung là Công ty TNHH Thực phẩm công nghiệp HUA HEONG Việt Nam (DL 175) và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long (DL 714).

Để tránh các vướng mắc trong việc xuất khẩu cá bộ Siluriformes vào Hoa Kỳ, Nafiqad yêu cầu 2 doanh nghiệp trên chủ động rà soát hệ thống tự kiểm soát bảo đảm các lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ đáp ứng các yêu cầu của FSIS (theo các hướng dẫn đã được nêu tại công văn số 1889/QLCL-CL1 ngày 12/9/2016, 1506/QLCL-CL1 ngày 21/7/2016 và 377/QLCL-CL1 ngày 8/3/2016).

Đồng thời, đăng ký với Trung tâm Chất lượng nông nâm thủy sản vùng để được kiểm tra, cấp chứng thư cho các lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ theo Quyết định số 2636/QĐ-BNN-QLCl ngày 29/6/2016 của Bộ NN&PTNT và đã được Nafiqad hướng dẫn tại công văn số 1371/QLCL-CL1 ngày 5/7/2016.

Đỗ Hương