(Chinhphu.vn)- Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng yêu cầu NHCSXH chủ động xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với chiến lược phát triển ngành ngân hàng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện chiến lược phát triển với các mục tiêu cao hơn.

Quang cảnh cuộc giao ban. Ảnh: VBSP

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), trong năm 2019, đơn vị hoàn thành tốt những mục tiêu mà Chính phủ đặt ra, bao gồm: Tập trung nguồn lực lớn, tạo bước đột phá trong công tác giảm nghèo; nâng cao chất lượng và hiệu quả vốn tín dụng chính sách; tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại; huy động lực lượng toàn xã hội tham gia vào công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách năm 2019 đạt 216.361 tỷ đồng, tăng 17.585 tỷ đồng so với năm 2018. Đặc biệt, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 15.443 tỷ đồng, chiếm 7,1% tổng nguồn vốn, tăng 3.634 tỷ đồng so với năm 2018, hoàn thành 162% kế hoạch năm.

Tổng doanh số cho vay trong năm 2019 đạt 70.000 tỷ đồng, tăng hơn 7.900 tỷ đồng so với năm 2018, với gần 2,2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. 

Trong tổng dư nợ (206.805 tỷ đồng), dư nợ các chương trình tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế và việc làm chiếm 73,8%.

Trong năm 2019, nguồn vốn ưu đãi đã hỗ trợ vốn đầu tư, tạo việc làm cho 266.000 lao động, trong đó giúp gần 7.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 36.000 học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 1,2 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng hơn 15,6 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống; hơn 4.000 căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ...

Hiện NHSXH đã có mạng lưới hoạt động trải rộng toàn quốc và tổ chức giao dịch trực tiếp tại gần 11.000 điểm giao dịch xã, tạo thuận lợi cho hộ nghèo vay vốn.

Bên cạnh đó, NHCSXH đã thiết lập được mô hình quản trị và điều hành tác nghiệp gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đồng thời, xây dựng tổ chức thực hiện thành công phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách thông qua hoạt động ủy thác cho Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên. Việc ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, dưới sự quản lý của cấp ủy, chính quyền các địa phương giúp cho vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, chất lượng và hiệu quả tín dụng không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Tại buổi giao ban, Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Lê Minh Hưng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của NHCSXH trong năm 2019, đóng góp tích cực vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và nhiệm vụ của ngành ngân hàng trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Thống đốc Lê Minh Hưng yêu cầu NHCSXH chủ động xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với chiến lược phát triển ngành ngân hàng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cùng với đó, NHCSXH cần chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện chiến lược phát triển với các mục tiêu cao hơn, có các bước đi phù hợp, bảo đảm cho hệ thống NHCSXH tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ với khuôn khổ, lộ trình hành lang pháp lý đầy đủ.

Trong năm 2020, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành các cấp và toàn thể cán bộ tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cùng với đó, tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hộ nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ.

NHCSXH cần chủ động, tích cực huy động mọi nguồn vốn, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững; gắn tín dụng chính sách với xây dựng nông thôn mới; tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng,...

Thanh Xuân