(Chinhphu.vn) – Trong năm 2019, mặc dù sản lượng điện truyền tải luôn ở mức cao nhưng Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đã nỗ lực vận hành hệ thống điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định góp phần bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân, với sản lượng điện truyền tải đạt 199,306 tỷ kWh.

Đây là kết quả nổi bật được nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) ngày 27/12.

Vận hành an toàn, liên tục và ổn định hệ thống truyền tải điện

Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Tổng giám đốc EVNNPT cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn, hệ thống truyền tải điện một số nơi phải vận hành trong chế độ truyền tải cao; thời tiết diễn biến bất thường; sự phát triển mạnh mẽ của các nguồn năng lượng tái tạo; cơ chế chính sách liên quan đến công tác đầu tư xây dựng gặp vướng mắc… song với sự nỗ lực vượt qua khó khăn, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đạt được những kết qủa tích cực.

Ảnh: VGP/ Toàn Thắng

Năm 2019, EVNNPT đã vận hành hệ thống điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định góp phần cùng EVN bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân, với sản lượng điện truyền tải đạt 199,306 tỷ kWh, tăng 8,02% so với năm 2018. Đặc biệt trong năm 2019, với việc đưa vào vận hành gần 5.000 MW các nguồn năng lượng tái tạo (NLTT), lưới điện truyền tải vẫn đảm bảo vận hành an toàn, ổn định và giải tỏa hết công suất các nguồn NLTT được đấu nối trực tiếp vào lưới điện 220 kV cũng như giới hạn tối đa của lưới điện 110 kV truyền tải lên lưới điện 220 kV và 500 kV. Đáng chú ý, không có bất cứ một dự án NLTT nào bị hạn chế công suất phát do bị tình trạng quá tải hoặc tắc nghẽn trên lưới điện truyền tải do EVNNPT quản lý vận hành.

Nhiều điểm nhấn trong công tác quản lý vận hành

EVNNPT cho biết trong năm 2019, tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 2,15%, giảm 0,29% so với kết quả thực hiện năm 2018, thấp hơn 0,19% so với chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao; vượt trước 1 năm so với kế hoạch 5 năm 2016 – 2020. Suất sự cố lưới điện giảm 0,72%.

Trong năm toàn Tổng công ty đã không để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng lớn đến quá trình cung cấp điện cho phụ tải và gây mất điện trên diện rộng. Các sự cố đã được EVNNPT tập trung xử lý nhanh, khôi phục cấp điện kịp thời với thời gian bình quân xử lý sự cố của EVNNPT trong năm 2019 là 26,5 phút, thấp hơn so với chỉ tiêu kế hoạch (30 phút).

Trong công tác sửa chữa lớn, toànTổng công ty đã thực hiện 886,668 tỷ đồng, đạt 100% so kế hoạch EVN giao, tăng 14,36% so với khối lượng thực hiện năm 2018.

Về đầu tư xây dựng, dù còn khó khăn vướng mắc trong công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; các trình tự thủ tục trong công tác chuẩn bị đầu tư phức tạp và kéo dài, khó khăn về bồi thường giải phóng mặt bằng… nhưng với sự chỉ đạo, hỗ trợ từ Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, EVNNPT hoàn thành một khối lượng đầu tư lớn nhất trong 3 năm trở lại đây với khối lượng đầu tư đạt 19.742 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch Tập đoàn giao.

Toàn EVNNPT đã khởi công 36/kế hoạch 33 dự án; hoàn thành đóng điện 43/kế hoạch 47 dự án. Trong đó, có nhiều dự án có vai trò hết sức quan trọng trong việc cung cấp điện.

Năm 2019, EVNNPT đạt lợi nhuận 1.081 tỷ đồng, hoàn thành KH lợi nhuận Tập đoàn giao. Đến cuối năm 2019, các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Tổng công ty đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo quy định với hệ số bảo toàn vốn là 1,01 lần, khả năng thanh toán ngắn hạn là 1,65 lần, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 2,3 lần.

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Ảnh: VGP/ Toàn Thắng

Năm 2019, EVNNPT đã được Fitch Ratings (một trong 3 tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới) đã công bố xếp hạng tín nhiệm ở mức BB, mức xếp hạng này tương ứng với xếp hạng quốc gia của Việt Nam và xếp hạng của công ty mẹ - EVN. Xếp hạng tín nhiệm độc lập của EVNNPT đạt mức BB+, cao hơn công ty mẹ - EVN và cao hơn so với mức xếp hạng chung. Kết quả này đã tạo điều kiện tích cực và chủ động cho EVNNPT trong công tác thu xếp vốn từ các tổ chức tín dụng quốc tế.

Đáng chú ý, hầu hết các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh đều được Tổng công ty thực hiện đạt kết quả tốt.

Đối với nhóm chỉ tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh: Tổng công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao với kết quả thực hiện tốt công tác giảm tổn thất điện năng và tiết kiệm chi phí so với định mức đúng theo chỉ đạo của Tập đoàn, tương ứng với tiết kiệm 64 tỷ đồng.

Nhóm chỉ tiêu nâng cao hiệu quả vận hành tất cả các chỉ tiêu sự cố đều thực hiện đạt tốt hơn so với chỉ tiêu kế hoạch mà EVN giao.

Trong năm 2019, EVNNPT đã thực hiện tốt các chỉ tiêu về nâng cao năng suất lao động. Kết quả nổi bật là thực hiện chuyển đổi 27 trạm biến áp (TBA) theo tiêu chí không người trực trên kế hoạch Tập đoàn giao 24 trạm, nâng tổng số TBA theo tiêu chí không người trực lên 76 TBA/tổng số 124 TBA 220 kV của EVNNPT, đạt tỷ lệ 61,3% số TBA 220 kV theo tiêu chí không người trực.

Với kết quả này Tổng công ty đã hoàn thành trước một năm so với chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn đã giao (tới năm 2020 đạt 60% số TBA 220 kV đạt theo tiêu chí không người trực). Trong năm EVNNPT cũng đã thực hiện tốt công tác rà soát, bố trí sắp xếp lao động. Năng suất lao động toàn Tổng công ty năm 2019 dự kiến đạt 35,7 triệu kWh/lao động, bằng 101,65% so với kế hoạch Tập đoàn giao.

Các nhóm chỉ tiêu về nâng cao hiệu quả tài chính, tăng hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng đều đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Đưa EVNNPT lọt vào top 4 ASEAN

Bước vào năm 2020, EVNNPT tiếp tục quán triệt, thực hiện mục tiêu tổng quát, toàn diện trên tất cả các mặt công tác về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II đã đề ra, gắn với triển khai thực hiện mục tiêu Chiến lược: “Phát triển EVNNPT đến năm 2020 trở thành một trong 4 tổ chức truyền tải điện hàng đầu khu vực ASEAN, năm 2025 trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á và đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện”.

Cụ thể, nỗ lực để hoàn thành tốt chủ đề năm 2020 là “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020”; đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 về sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tài chính.

Trong năm 2020, dự kiến Tổng công ty được EVN giao sản lượng điện truyền tải 215, 290 tỷ kWh, tăng 8,02 so với thực hiện năm 2019; tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải đạt 2,15%; Khởi công 38 dự án, hoàn thành và đưa vào vận hành 53 dự án truyền tải điện.

                                                                                                                 Toàn Thắng