(Chinhphu.vn) – Trong vụ sản xuất Đông Xuân 2019 – 2020 tại các tỉnh khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ do làm tốt công tác chỉ đạo điều hành tập trung lấy nước tiết kiệm, hiệu quả và điều kiện thời tiết thuận lợi nên đã tiết kiệm 1,7 tỷ m3 nước từ các hồ thủy điện so với kế hoạch.
Đã tiết kiệm 1,7 tỷ m3 nước từ các hồ chứa thủy điện trong vụ Đông Xuân 2019 - 2020. Ảnh:VGP/ Toàn Thắng

Mặc dù tình hình thủy văn tại các hồ thủy điện rất bất lợi, mực nước tại các hồ thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm nhưng với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, điều chỉnh linh hoạt lịch lấy nước sát với tình hình thực tế, các địa phương tập trung lấy nước tiết kiệm, hiệu quả, cùng với điều kiện thời tiết thuận lợi có mưa lớn trong đợt đầu lấy nước nên đã rút ngắn được thời gian lấy nước và tiết kiệm được lượng nước xả từ các hồ thủy điện.

Tính chung trong cả 3 đợt lấy nước từ các hồ chứa thủy điện phục vụ sản xuất Đông Xuân 2019 – 2020 tại các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, các hồ thủy điện của EVN đã xả 2,6 tỷ m3, tiết kiệm được 1,7 tỷ m3 nước so với kế hoạch và tiết kiệm được 3 tỷ m3 nước so với vụ Đông Xuân 2018 – 2019.

Theo đánh giá của Tổng cục Thủy lợi ( Bộ NN&PTNT) và EVN, việc tiết kiệm tới 1,7 tỷ m3 nước từ các hồ thủy điện sẽ góp phần quan trọng trong tăng cường cấp điện mùa khô nhất là trong bối cảnh các hồ thủy điện thiếu nước nghiêm trọng do khô hạn như tình hình hiện nay./.

                                                                                                                  Toàn Thắng