(Chinhphu.vn) - Ngày 6/8, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã công bố các quyết định về việc chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, bổ nhiệm 2 thành viên Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn VNPT. Cùng ngày, Tập đoàn VNPT cũng công bố quyết định bổ nhiệm thêm 2 Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương huẩn y ông Huỳnh Quang Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn giữ chức Phó bí Thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: VGP/Hiền Minh

Quyết định số 328/QĐ-ĐU ngày 5/8/2021, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã chuẩn y ông Huỳnh Quang Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn giữ chức Phó bí Thư Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã công bố các quyết định về việc bổ nhiệm Thành viên HĐTV Tập đoàn VNPT.

Theo Quyết định số 369/QĐ-UBQLV ngày 5/8/2021, ông Tô Dũng Thái, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên HĐTV Tập đoàn VNPT.

Ông Tô Dũng Thái sinh năm 1967, là Thạc sĩ kỹ thuật điện tử viễn thông, bắt đầu làm việc tại VNPT Hà Nội từ năm 1992. Ông từng nắm giữ trọng trách lãnh đạo tại nhiều đơn vị thuộc VNPT Hà Nội. Từ năm 2013-2015, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc VNPT Hà Nội. Tháng 12/2015, ông được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc VNPT VinaPhone. 

Từ tháng 4/2019, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT kiêm Chủ tịch Tổng Công ty VNPT VinaPhone. 

Theo Quyết định số 372/QĐ-UBQLV ngày 5/8/2021, bà Hoàng Kim Bình, Phó Tổng Giám đốc VNPT-Net được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên HĐTV Tập đoàn VNPT.

Bà Hoàng Kim Bình sinh năm 1975. Trước khi được bổ nhiệm giữ vị trí Thành viên HĐTV Tập đoàn VNPT, bà Hoàng Kim Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VNPT-Net.

Cũng trong ngày 6/8, Tập đoàn VNPT đã công bố các quyết định bổ nhiệm thêm 2 Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn và lãnh đạo cấp cao của các đơn vị thành viên.

Theo Quyết định số 138/QĐ-VNPT-HĐTV-TCNL và Quyết định số 136/QĐ-VNPT-HĐTV-TCNL ngày 5/8/2021, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT đã quyết định bổ nhiệm bà Trần Thanh Thủy và ông Ngô Diên Hy làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT.

Bà Trần Thanh Thủy sinh năm 1972. Trong 26 năm gắn bó với ngành bưu điện và VNPT, bà đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các đơn vị trong Tập đoàn. Từ năm 2013 đến tháng 5/2019, bà Thuỷ là Trưởng Đại diện, Giám đốc VNPT Nghệ An.

Tháng 5/2019 đến 7/2020, bà được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty VNPT VinaPhone. Tháng 7/2020, bà được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Kế hoạch-Đầu tư của Tập đoàn.

Ông Ngô Diên Hy sinh năm sinh 1975, là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA). Từ năm 1996, ông Ngô Diên Hy công tác tại Ban Quản lý dự án GPC toàn quốc (tiền thân của VNPT VinaPhone). Sau đó, ông được giao trọng trách ở các vị trí lãnh đạo quản lý như Phó Giám đốc Trung tâm Tính cước của Công ty VinaPhone, Giám đốc Trung tâm Phát triển dịch vụ, Công ty VinaPhone.

Tháng 3/2015, ông được bổ nhiệm làm Phó Ban IT&VAS của VNPT. Tháng 4/2016, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty VNPT- Media. Đến tháng 4/2018, ông được giao nhiệm vụ làm Tổng Giám đốc VNPT-IT, một trụ cột mới của VNPT trong chiến lược chuyển đổi cơ cấu tăng trưởng từ các dịch vụ viễn thông truyền thống sang dịch vụ số.

Cùng ngày, Tập đoàn VNPT cũng công bố Quyết định số 135/QĐ-VNPT-HĐTV-TCNL và Quyết định số 852/QĐ-VNPT-HĐTV-TCNL ngày 5/8/2021 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc bổ nhiệm ông Vũ Trường Giang, Trưởng Đại diện, Giám đốc VNPT Đà Nẵng làm Tổng Giám đốc VNPT- Media và ông Dương Thành Long, Tổng Giám đốc VNPT-Media làm Tổng Giám đốc VNPT-IT.

Hiền Minh