(Chinhphu.vn) – Kể từ ngày 13/2/2017, Vietcombank chính thức ngừng sử dụng số 1900 54 54 13 để gọi ra cho khách hàng.

Thay vào đó, Trung tâm Dịch vụ khách hàng 24/7 của Vietcombank sẽ sử dụng duy nhất đầu số 0886 54 54 13 để thực hiện các cuộc gọi đến khách hàng.

Đây là nội dung thông báo của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) về việc thay đổi số điện thoại đường dây đầu ra dịch vụ khách hàng.

Vietcombank khẳng định, việc thay đổi trên chỉ liên quan đến số điện thoại của Trung tâm Dịch vụ khách hàng 24/7 của Vietcombank gọi ra cho khách hàng mà hoàn toàn không ảnh hưởng đến số tổng đài tiếp nhận cuộc gọi hay bất kỳ dịch vụ nào khác mà Vietcombank đang cung cấp cho khách hàng.

Cụ thể, để gọi đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng 24/7 của Vietcombank, Quí khách hàng vẫn thực hiện bình thường qua số 1900 54 54 13.

Anh Minh