Trang chủ » Chuyên đề » Đổi mới, nâng cao hiệu quả DNNN

Thủ tướng: Quản lý làm sao để DNNN phát triển xứng tầm

17:30, 21/11/2018

Chỉ ra một số tồn tại, bất cập như hiệu quả, đóng góp của nhiều doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) còn thấp, Thủ tướng cho rằng, nếu quản trị tốt hơn, đầu tư, nhất là đầu tư khoa...

Đổi mới DNNN: Làm nửa vời thì không thể thành công

14:02, 21/11/2018

Nhiều ý kiến cho rằng việc đổi mới các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), cổ phần hóa, thoái vốn cần được tiến hành theo tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm...

Đánh giá về doanh nghiệp nhà nước phải khách quan

11:00, 21/11/2018

Theo ông Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, đánh giá về DNNN cần phải khách quan, đặt trong bối cảnh từng thời kỳ cụ thể.

Kích hoạt tiềm lực thực sự của doanh nghiệp nhà nước

10:54, 21/11/2018

Hôm nay (21/11/2018), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và hai Phó thủ tướng chủ trì Hội nghị Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Quyết vượt qua tư duy cũ, chống lợi ích nhóm

09:55, 21/11/2018

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh quan điểm doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) chỉ tập trung vào lĩnh vực then chốt, địa bàn quan trọng, quốc phòng, an ninh, các lĩnh vực thiết yếu mà tư...

Thủ tướng chủ trì hội nghị đổi mới doanh nghiệp Nhà nước

06:01, 21/11/2018

Sáng nay (21/11), tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), một công cụ quan trọng để bảo đảm thực...

Tài liệu phục vụ Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN

09:45, 20/11/2018

Sáng ngày 21/11 tại Hà Nội, Chính phủ sẽ tổ chức Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Tăng tốc cổ phần hoá, nâng hiệu quả doanh nghiệp có vốn nhà nước

18:58, 19/11/2018

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 108 đơn vị, gồm: 18 Bộ, cơ quan ngang Bộ, 44 Tập đoàn kinh tế, tổng công ty, 46 địa phương,...

Phối hợp lãnh đạo, giám sát 16 tập đoàn, tổng công ty

22:20, 17/11/2018

Chiều ngày 16/11, tại Hà Nội, lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã ký Quy chế phối hợp công tác giữa 2 đơn vị.

Ủy ban Quản lý vốn hoàn thành tiếp nhận 19 tập đoàn, tổng công ty

16:43, 15/11/2018

Chiều 15/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ký biên bản chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu...