(Chinhphu.vn) – Các đại biểu sẽ tìm kiếm những tiến bộ trong việc đưa ra thỏa thuận cụ thể nhằm đối phó với hiện tượng ấm lên của trái đất.  

Ngày 29/11, đại biểu các nước tham gia Công ước khung LHQ (UNFCCC) về biến đổi khí hậu đã dự khai mạc hội nghị tại thành phố Cancun của Mexico.

Khoảng 25.000 thành viên thuộc các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và cơ quan nghiên cứu của 194 quốc gia sẽ tìm kiếm những tiến bộ trong việc đưa ra thỏa thuận cụ thể nhằm đối phó với hiện tượng ấm lên của trái đất.

Hội nghị còn thu hút các Bộ trưởng về môi trường; 20 nhà lãnh đạo nhà nước và chính phủ trên thế giới nhằm tìm cách đạt được một hiệp ước ràng buộc về pháp lý để thay thế Nghị định thư Kyoto.

Phát biểu khai mạc, Tổng thống Mexico Felipe Calderon kêu gọi các nước cần phản ứng có trách nhiệm trước tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên, ông Felipe Calderon cũng bày tỏ không nên quá mong đợi vào những quyết định toàn cầu và sự đột phá. Đây là lúc cần đạt những kết quả cụ thể, thực sự xúc tiến cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Một trong những vấn đề quan trọng phải bàn bạc tại hội nghị là sự hỗ trợ tài chính và chuyển giao công nghệ sạch cho cho các nước thuộc thế giới thứ 3.

Linh Đức