(Chinhphu.vn) – Hội thảo chung giữa ADB-IMF thống nhất rằng các nước đang phát triển ở châu Á cần phát triển  thị trường trong nước và khuyến khích thương mại nội vùng nếu muốn duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ đã đạt được

Các đại biểu tham dự hội thảo. - Ảnh: ADB.

Hội thảo chung giữa ADB-IMF về “Nuôi dưỡng những động lực mới cho tăng trưởng” ngày 6/5 trong khuôn khổ Hội nghị thường niên ADB đã thảo luận một loạt biện pháp cho các nước đang phát triển ở châu Á trong việc điều chỉnh chiến lược tăng trưởng của mình.

Các biện pháp này bao gồm tăng cường tiếp cận tài chính và củng cố các mạng lưới an sinh xã hội nhằm giảm lượng tiền tiết kiệm dự phòng và kích thích tiêu dùng; tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng - đặc biệt thông qua khuyến khích sự tham gia nhiều hơn của khu vực tư nhân; xóa bỏ những bóp méo trong các chính sách ưu tiên cho sản xuất và xuất khẩu sang các nước bên ngoài khu vực; và ban hành các chính sách khuyến khích giao dịch thương mại trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Haruhiko Kuroda, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) khẳng định một mô hình tăng trưởng có hiệu quả đối với một khu vực thu nhập thấp, thiếu vốn sẽ không phù hợp với một khu vực thu nhập trung bình và dồi dào về vốn.

Ông cho  rằng các nước đang phát triển ở châu Á cần điều chỉnh mô hình phát triển dựa nhiều vào xuất khẩu của mình và tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới nếu muốn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ đã đạt được trong những thập kỷ gần đây.

Ông Naoyuki Shinohara, Phó Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đánh giá rằng những thành tựu kinh tế ngoạn mục của châu Á trong những thập kỷ gần đây chủ yếu bắt nguồn từ các hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu cho các nền kinh tế phát triển.

Tuy nhiên, cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, sự tăng trưởng chậm của các nền kinh tế G7 đã nhấn mạnh đến nhu cầu của khu vực châu Á là phải phát triển các thị trường trong nước và khuyến khích giao dịch thương mại nội vùng.

Ông cũng cho rằng, tăng trưởng ở khu vực châu Á cần phải tạo ra đủ công ăn việc làm trong khu vực tư nhân nhằm thu hút lực lượng lao động thất nghiệp đang gia tăng nhanh chóng.

Tăng trưởng ở khu vực này cũng cần phải thúc đẩy sự công bằng trong tiếp cận với cơ hội kinh tế cho mọi người dân cũng như cung cấp an sinh xã hội cho đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, ông Shinohara nói.

Văn Chính