(Chinhphu.vn) - Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 3/10 cho biết, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2010 giữa Trung Quốc với châu Phi sẽ tăng mạnh và có thể vượt ngưỡng 100 tỷ USD.

Trong 6 tháng đầu năm 2010, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và châu Phi đã đạt 61,2 tỷ USD, tăng 65%. Năm 2009, do khủng hoảng kinh tế thế giới, kim ngạch song phương chỉ đạt hơn 91 tỷ USD, giảm 14,7%  so với năm 2008 (106,8 tỷ USD), trong khi buôn bán giữa Mỹ với châu Phi đạt 86 tỷ USD vào năm 2009.

Châu Phi giờ trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Trung Quốc.

Kể từ năm 2000, Trung Quốc và châu Phi đã thống nhất thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược theo nguyên tắc: bình đẳng về chính trị, tin cậy lẫn nhau và hai bên cùng có lợi trong hợp tác kinh tế. Quan hệ kinh tế Trung Quốc - châu Phi hiện nay tập trung vào việc tăng cường đầu tư, thúc đẩy trao đổi thương mại và hợp tác lao động.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, Chính phủ Trung Quốc đang khuyến khích các doanh nghiệp lớn đầu tư vào châu Phi theo phương châm bình đẳng, cùng có lợi, cùng phát triển.

Hiện nay, có hơn 1.600 doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào châu Phi trong các lĩnh vực nông nghiệp, khai thác khoáng sản, sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng. Kể từ tháng 7/2010, Trung Quốc đã thực hiện giảm 60% thuế cho các loại hàng hoá nhập khẩu từ 26 nước kém phát triển nhất của châu Phi.

Linh Đức