(Chinhphu.vn) - Kể từ 3/1, Cuba thực hiện việc sắp xếp lại lực lượng lao động tại một số bộ. Đây cũng là kế hoạch nằm trong chính sách cắt giảm biên chế tại các cơ quan, xí nghiệp nhà nước đã được Chính phủ Cuba thông báo cuối tháng 9/2010.

Dự kiến trong số 500.000 người lao động sẽ bị nghỉ việc tới đây, 351.000 người sẽ tìm được việc làm trong khu vực tự doanh. Chính phủ Cuba dự kiến nền kinh tế tự doanh sẽ đem lại khoảng 1,8 triệu việc làm cho người lao động trong vòng 5 năm tới. Cho tới nay, thành phần kinh tế tự doanh của Cuba mới chỉ có khoảng 143.000 người tham gia.

Việc sắp xếp lại lao động trước tiên được thực hiện ở các Bộ: Công nghiệp Mía đường, Nông nghiệp, Xây dựng, Y tế và Du lịch.

Nga tinh giản 20% biên chế

Ngày 3/1, Tổng thống Nga Medvedev đã ký Sắc lệnh giảm ít nhất 20% cán bộ, viên chức nhà nước trong vòng 3 năm tới (2011-2013) .

Theo đó, chủ trương giảm biên chế nhà nước nhằm tối ưu hóa số lượng cán bộ, viên chức cũng như  tăng chất lượng của đội ngũ này, sẽ được thực hiện dần dần, cụ thể trong 2 năm 2011 và 2012 sẽ giảm mỗi năm 5% biên chế;  năm 2013 sẽ giảm 10%.

50% khoản kinh phí tiết kiệm được từ ngân sách trong quá trình giảm biên chế sẽ được sử dụng để khuyến khích vật chất cho cán bộ, viên chức các cơ quan nhà nước tiếp tục ở lại làm việc.

Philippines sử dụng ký tự “PH, PHL” trong viết tắt tên nước

Theo Chỉ thị của Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Philippines (ký tháng 12/2010), bắt đầu từ năm 2011, các văn phòng và cơ quan của Chính phủ Philippines buộc phải sử dụng các ký tự "PH hoặc PHL" khi viết tắt tên nước này, vì thực tế, các mã chữ này đã được Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO) phân cho Philippines, một thành viên của ISO. 

Các mã chữ nói trên đã được sử dụng trong các trận thi đấu thể thao, các sự kiện, các hội nghị quốc tế, bán vé hàng không và các trường hợp khác cả trong và ngoài nước Philippines.

Bộ Ngoại giao Philippines hiện đã thông qua và áp dụng mã ISO, đặc biệt là mã chữ “PHL” trong trang dữ liệu hộ chiếu điện tử của mình.

 

Đức Phú