(Chinhphu.vn) - Sáng 17/3 tại Viêng Chăn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chính thức khai mạc. 576 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 191.700 đảng viên trong cả nước, dự Đại hội.

Sau lời khai mạc của Thủ tướng Thongsing Thammavong, Tổng Bí thư, Chủ tịch Chummaly Sayasone đã trình bày Báo cáo chính trị.

Báo cáo nêu rõ, 5 năm qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã nêu cao tinh thần chủ động và trách nhiệm, lãnh đạo toàn Đảng, toàn nhà nước, toàn  lực lượng vũ trang và toàn dân tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội VIII và hài lòng thấy rằng các phương hướng nhiệm vụ trọng tâm đề ra đều đạt kết quả quan trọng trong nhiều mặt.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2011-2015, Báo cáo dự đoán về tình hình quốc tế và khu vực, nhận định trong những năm tới, tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là cơ bản, do các nước trên thế giới  mong muón sống trong điều kiện hoà bình, hội nhập  để phát triển kinh tế xã hội.

Mục tiêu phấn đấu, đến năm 2020 đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, tạo yếu tố cơ bản cho việc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Đối với  giai đoạn 2011-2015 phát triển có bước đột phá, có trọng điểm, tạo nền tảng cho các lĩnh vực phát triển trong giai đoạn tiếp theo, nhất là phấn đấu đạt chỉ tiêu trong các lĩnh vực: đảm bảo chắc chắn sự ổn định và  bền vững về chính trị; kinh tế phát triển liên tục và vững vàng; tăng trưởng GDP đạt mức 8%/năm trở lên, đến năm 2015  bình quân đầu người đạt 1.700 USD, giải quyết việc giảm nghèo hàng năm, đến năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 19% trong tổng số hộ cả nước; hoàn thành các Mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên  hợp  quốc, đảm bảo sự phát triển bền vững, tạo điều kiện cho  phát triển xã hôị, văn hóa và bảo vệ môi trường, xây dựng cơ sở cho  công nghiệp hóa và hiện đại hóa và phát triển bền vững trong những năm  tiếp theo

Trong lĩnh vực đối ngoại và hợp tác quốc tế, Lào tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hữu nghị và hợp tác trước sau như một và mở rộng quan hệ với các nước, vùng lãnh thổ một cách đa phương, đa bên, đa cấp; tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó duy trì tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện với Việt Nam; phát huy mối quan hệ truyền thống với Trung Quốc trên tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt  và đối tác chiến lược toàn diện và lâu dài; phát huy mối quan hệ tốt với các nước anh em khác; thắt chặt quan hệ hợp tác với các nước láng giềng có chung biên giới, tích cực tham gia hoạt động trong khuôn khổ của ASEAN trên cơ sở cùng có lợi và giúp đỡ lẫn nhau trên nguyên tắc cơ bản của Hiến chương ASEAN.

Cũng trong phiên khai mạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực  Chính phủ Somsavad Lengsavath đã trình bày bày Báo cáo kế hoạch kinh tế  - xã hội năm năm lần thứ 7 (2011-2015). 

Đại hội sẽ tiếp tục làm việc đến ngày 21/3/2011.

Nguyễn Chiến