(Chinhphu.vn) - Nhân dịp Hội nghị lần thứ nhất khóa 13 Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc bầu ra Ban Lãnh đạo mới của Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc, ngày 15/3/2018, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc Uông Dương.

 

 

BNG