(Chinhphu.vn) - Ngày 12/02/2015, nhân dịp Ngài Robert Douglas Nicholson được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Canada, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng.
PV