(Chinhphu.vn) – Hội Nông dân Việt Nam vừa chính thức trở thành thành viên Hội Nông dân châu Á (AFA). Từ khi AFA được thành lập (năm 2002), Hội Nông dân Việt Nam đã là quan sát viên.

Thông tin này được Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn thông báo tại Đại hội Nông dân châu Á vì sự phát triển nông thôn bền vững lần thứ VII, tổ chức hôm nay (5/8) tại Việt Nam.

Đại hội lần này với chủ đề "Chia sẻ kiến thức của các tổ chức nông dân vào chương trình đầu tư công cho nông nghiệp bền vững để xóa đói nghèo đến năm 2030", do Hội Nông dân Việt Nam đăng cai tổ chức.

Ông Lại Xuân Môn cho biết, những năm qua, Hội Nông dân Việt Nam luôn sát cánh cùng các thành viên AFA, nỗ lực phấn đấu cho các mục tiêu chung về phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, tăng cường dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích người nông dân.

Việc trở thành thành viên chính thức của Hội Nông dân châu Á sau 14 năm làm quan sát viên sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, góp phần thúc đẩy nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam phát triển.

Đại hội đã thảo luận và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nông nghiệp, nông thôn của mỗi quốc gia trong khu vực châu Á , ngoài Hội Nông dân Việt Nam Đại hội còn kết nạp 3 thành viên mới đó là Hội Nông dân tự chủ Ấn Độ, Hiệp hội Nông dân quốc gia Tajikistan, Mạng lưới Nông dân Lào.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch AFA Shimpei Murakami cho biết AFA được thành lập năm 2002, là tổ chức liên minh khu vực với mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân châu Á, AFA luôn hướng tới mục đích tăng cường vận động chính sách và áp dụng nông nghiệp bền vững, nghiên cứu và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong giới trẻ, khuyến khích đối xử công bằng đối với nông dân sản xuất quy mô nhỏ, tăng cường trao đổi giữa nông dân với nông dân, bảo vệ quyền của nông dân sản xuất quy mô nhỏ tới các cơ quan liên chính phủ khu vực châu Á…

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Việt Nam Vũ Văn Tám cho biết, mục tiêu dài hạn của AFA phù hợp với Chiến lược phát triển của nông nghiệp Việt Nam. Việc Hội Nông dân Việt Nam trở thành thành viên chính thức của AFA sẽ tạo ra nhiều cơ hội tham gia các sự kiện quốc tế quan trọng, qua đó có điều kiện thể hiện được tiếng nói của nông dân Việt Nam, đồng thời, giúp cho bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

Ngoài ra, Hội Nông dân Việt Nam cũng có cơ hội trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các thành viên, góp phần nâng cao năng lực cho nông dân Việt Nam, khuyến khích nông dân áp dụng phương pháp canh tác bền vững, thân thiện môi trường, sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao, hội nhập khu vực và quốc tế thành công...

Đỗ Hương