(Chinhphu.vn) – Trên cơ sở quyền rút vốn đặc biệt (SDR) - đơn vị tính toán tiền tệ và cũng là đồng tiền của mình, IMF mới đây đã công bố giá trị mới của 4 đồng tiền, gồm đồng USD, đồng Euro, đồng bảng Anh và đồng Yên Nhật Bản.

Sau khi đánh giá tiền tệ (được tiến hành 5 năm một lần), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) quyết định kể từ ngày 1/1/2011, hệ số mới của mỗi đồng tiền được tính toán dựa trên sức nặng của chúng. Theo đó,  đồng USD hệ số 0,660; đồng Euro hệ số 0,423; đồng Bảng 0,111; đồng Yên hệ số 12,1.

Sức nặng của mỗi đồng tiền trên được IMF quyết định dựa trên giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của nước hoặc liên minh tiền tệ phát hành đồng tiền đó, đồng thời dựa trên số lượng ngoại tệ mà các nước thành viên IMF dự trữ bằng đồng tiền này.

Theo 2 tiêu chí trên, IMF quyết định sức nặng của 4 đồng tiền trong rổ tiền tệ như sau: đồng USD: 41,9% (giảm so với mức 44% của đợt xem xét năm 2005), đồng Euro: 37,4% (tăng so với mức 34% của năm 2005), đồng Bảng: 11,3% (tăng so với 11% của năm 2005) và đồng Yên: 9,4% (giảm so với 11% của năm 2005).

Sự thay đổi sức nặng của mỗi đồng tiền hợp thành SDR này là để đảm bảo tổng giá trị hối đoái của các đồng tiền trên so với đồng USD luôn duy trì giá trị 1 SDR tương đương 1,54003 USD.

Tỷ giá hối đoái mới của đồng SDR sẽ được IMF công bố ngày 7/1 và có giá trị từ ngày 10/1/2011./.

Nguyễn Chiến