(Chinhphu.vn) – Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đầu tiên của năm 2011, Indonesia sẽ đề xuất 3 ưu tiên mà các nước trong Hiệp hội sẽ thực hiện.  

Đại sứ I Gede Ngurah Swajaya, Trưởng phái đoàn Đại diện Thường trực của Indonesia tại ASEAN cho biết tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Hiệp hội trong năm nay, trên cương vị Chủ tịch luân phiên của ASEAN, Indonesia sẽ nêu vấn đề tạo dựng một bộ qui tắc ứng xử ở Biển Đông như một trong những trọng tâm trong chương trình nghị sự của năm. 

Tuy nhiên, 3 ưu tiên mà nước này đề xuất để ASEAN thực hiện trong năm 2011, gồm:  xây dựng Cộng đồng ASEAN; tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo của ASEAN trong những vấn đề liên quan tới cấu trúc khu vực và lập một biểu đồ cho ASEAN tham gia vào một cộng đồng toàn cầu các quốc gia.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đầu tiên của năm nay sẽ diễn ra từ 15-17/1, tại thành phố Lombok, thủ phủ tỉnh Tây Nuxa Tenggara, Indonesia.

Linh Đức