(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức cuộc họp cấp cao, ngày 26/7, khởi động giai đoạn V Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản.

Họp báo công bố khởi động giai đoạn V Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản

Kế hoạch hành động giai đoạn V gồm 13 vấn đề với 27 hạng mục và 100 tiểu hạng mục cụ thể là: Cơ chế và vận dụng Luật; Cơ chế thuế; Vận tải-hải quan; Đào tạo nhân lực-lao động; Xem xét vận dụng Luật Lao động; Tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ; Vận dụng hệ thống luật liên quan đến bảo vệ môi trường; Bán lẻ-lưu thông phân phối Bất động sản; Tài chính tín dụng phi ngân hàng; An toàn thực phẩm và xuất khẩu; Thúc đẩy đầu tư dự án hạ tầng; Liên kết chiến lược Công nghiệp hoá; Ổn định kinh tế vĩ mô.

Hai bên cũng thống nhất thời gian triển khai thực hiện Sáng kiến chung Việt Nam -Nhật Bản giai đoạn V trong vòng 18 tháng (từ tháng 7/2013 đến tháng 12/2014).

Theo đó, sẽ có hai cuộc họp đánh giá giữa kỳ (vào tháng 12/2013 và tháng 6/2014) và một cuộc họp cấp cao để đánh giá kết quả thực hiện Sáng kiến chung giai đoạn V vào tháng 12/2014.

Trong 4 giai đoạn, với tổng số 337 hạng mục trong Kế hoạch hành động Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản thì 286 hạng mục được triển khai tốt và đúng tiến độ chiếm 85% tổng số hạng mục cam kết.

Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản được đánh giá thành công trong việc liên kết giữa khu vực nhà nước và tư nhân, tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư-kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Thùy Trang