(Chinhphu.vn) – Ngày Đại dương thế giới  (8/6), Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi các chính phủ và nhân dân toàn cầu hành động chung để bảo vệ biển và các đại dương của thế giới cho các thế hệ tương lai.

Tổng Thư ký LHQ cảnh báo các đại dương của thế giới hiện đứng trước các mối đe doạ và thách thức nghiêm trọng: các nguồn hải sản bị cạn kiệt, tác động của biến đổi khí hậu và sự xuống cấp nghiêm trọng của môi trường biển đến an toàn và an ninh hàng hải, các điều kiện lao động của các thuỷ thủ  và vấn đề quan trọng là di cư bằng đường biển đang tăng lên.

Vì vậy, tất cả các hoạt động và các chính sách liên quan đến các đại dương và môi trường biển cần thừa nhận và hoà nhập 3 trụ cột của phát triển bền vững là môi trường, xã hội và kinh tế. Chỉ  có như vậy, cộng đồng thế giới mới có thể đạt được các mục tiêu phát triển.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc UNESCO, Irina Bokova, nhấn mạnh thách thức ngày nay là sử dụng khoa học biển để hiểu và bảo vệ các đại dương, đồng thời quản lý tốt hơn các hệ sinh thái và đa dạng sinh học của biển và đại dương cho mọi người, cho hôm nay, cho tương lai.

Mai Hằng