(Chinhphu.vn) - Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế kết hợp với các tổ chức nông dân khu vực châu Á-Thái Bình Dương tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho người nghèo ở khu vực này.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Ngày 20/10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị “Ban Chỉ đạo khu vực Chương trình hợp tác trung hạn giữa Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế và các tổ chức nông dân khu vực châu Á-Thái Bình Dương” giai đoạn 2, với sự tham gia của 50 đại biểu đến từ 15 quốc gia thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện một số tổ chức quốc tế, nhà tài trợ. 

Chương trình hợp tác trung hạn giữa Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế và các tổ chức nông dân khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm nâng cao năng lực cho người nghèo ở khu vực nông thôn, tăng cường năng lực tham gia vận động, đối thoại chính sách của các tổ chức nông dân, đồng thời cung cấp các dịch vụ tiếp cận nguồn lực của tổ chức nông dân đến với hội viên nông dân và người nghèo ở nông thôn.

Đây là sáng kiến của Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế thông qua Diễn đàn Nông dân toàn cầu diễn ra tại Italy vào năm 2006, công nhận vai trò chính của nông dân và các tổ chức nông dân trong sản xuất lương thực, thực phẩm.

Ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện nay, hơn 80% lương thực của người dân là do nông dân sản xuất quy mô nhỏ và canh tác hộ gia đình cung cấp.

Tại hội nghị, ông Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nêu rõ: Là 1 trong số 15 quốc gia thành viên của chương trình, thời gian qua, Hội Nông dân Việt Nam tích cực triển khai các hoạt động giúp hội viên nông dân Việt Nam nâng cao năng suất chất lượng trong sản xuất nông nghiệp thông qua các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh giỏi, nông dân xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng chính sách, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, Hội Nông dân Việt Nam đã và đang xây dựng các chương trình hợp tác với các quốc gia và một số chương trình của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Cũng tại lễ khai mạc, ông Benoie, Giám đốc Chương trình hợp tác trung hạn giữa Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế và các tổ chức nông dân khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho biết giai đoạn 2 của chương trình khi triển khai sẽ được Ủy ban châu Âu và ngân sách từ Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế hỗ trợ 3 triệu USD./.

Đỗ Hương