(Chinhphu.vn)- Dự luật về tăng cường bình đẳng giới trong doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh cải thiện vấn đề này tại các doanh nghiệp của Pháp đã được Quốc hội nước này thông qua.  

Ngày 13/1, Quốc hội Pháp đã thông qua lần cuối cùng dự luật về tăng cường bình đẳng giới trong các doanh nghiệp ở Pháp.

Theo dự luật này, trong 6 năm tới các công ty lớn ở Pháp phải đẩy mạnh cải thiện bình đẳng giới trong việc cơ cấu bộ máy lãnh đạo, theo đó 40% vị trí lãnh đạo của công ty phải được dành cho phụ nữ.

Đây là một dự luật được sự ủng hộ của cả đảng cầm quyền Liên minh Phong trào vì nhân dân (UMP) của Tổng thống Nicolas Sarkozy cũng như của các nghị sĩ Đảng Xã hội đối lập tại Quốc hội Pháp.

Khoảng 2.000 công ty ở Pháp là đối tượng của dự luật này. Đó là những công ty có số nhân viên từ 500 người trở lên hoặc có thu nhập hàng năm từ 50 triệu Euro trở lên.

Theo báo cáo của Quốc hội Pháp, mặc dù vấn đề bình đẳng giới trong việc cơ cấu các bộ máy lãnh đạo của các đơn vị kinh tế ở Pháp đã được cải thiện trong thời gian gần đây nhưng chưa đáng kể. Năm 2010, tỷ lệ phụ nữ trong ban lãnh đạo các doanh nghiệp ở nước Pháp mới chỉ đạt 15%.

Mai Linh