(Chinhphu.vn) – Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt khoản vay 200 triệu USD và khoản tín dụng 70 triệu USD cho Việt Nam nhằm cải cách ngành điện, tăng cường đề kháng trước biến đổi khí hậu và phát triển ít carbon hơn.

Khoản vay 200 triệu USD nhằm hỗ trợ hoạt động chính sách phát triển cải cách ngành điện lần thứ 3, trong đó bao gồm việc đưa vào vận hành thị trường sản xuất điện cạnh tranh đầy đủ.

Các hoạt động cải cách ngành điện giúp tăng cường sự tham gia của các công ty phát điện mới vào thị trường này và chuyển đổi các công ty phát điện thành những công ty độc lập. Bên cạnh đó, khoản vay này cũng giúp Việt Nam chuyển sang áp dụng một hệ thống giá điện minh bạch hơn.

Là một quốc gia ven biển có bờ biển dài trên 3.200 km, Việt Nam là một trong những nước chịu nhiều rủi ro về biến đổi khí hậu. Thiên tai và nước biển dâng đã gây tổn thất lớn về kinh tế và tính mạng con người, trong đó chỉ riêng thiên tai đã gây thiệt hại lên tới 1,5% GDP hàng năm.

Nguồn vốn của WB cấp cho Việt Nam với giá trị 70 triệu USD nhằm giúp Chính phủ giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu bằng việc thông qua các chính sách và tăng cường năng lực thể chế. Điều này giúp tăng khả năng chống chọi biến đổi khí hậu và phát triển ít carbon. Đây là hoạt động thứ ba trong loạt hoạt động hỗ trợ trị giá 210 triệu USD bao gồm các lĩnh vực quản lý nước, tiết kiệm năng lượng, phát triển chính sách và thể chế.

Theo bà bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam: “Hai hoạt động này sẽ đóng góp vào nỗ lực của Việt Nam trên con đường tăng trưởng thân thiện với môi trường như đã đưa ra trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 2011-2015, qua việc hỗ trợ thành lập thị trường điện hiện đại và hiệu quả và giúp Chính phủ đưa ra các chính sách để tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Công Việt