(Chinhphu.vn) - Ngày 23/1, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký hai hiệp định vay vốn với tổng trị giá 165 triệu USD để tài trợ cho dự án giáo dục tại các vùng nghèo và cơ sở hạ tầng tại khu vực miền Trung Việt Nam.
Lễ ký kết.
Ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam cho biết: Hiệp định vay vốn thứ nhất được ký cung cấp vốn tài trợ 80 triệu USD đã được thực hiện thành công và hoàn thành vào cuối năm 2014.

Giai đoạn 2 của dự án này sẽ hướng đến mục tiêu tăng số lượng thực tế học sinh trung học cơ sở thêm 5% vào năm 2020 thông qua việc xây dựng thêm 660 lớp học, 350 cơ sở bán trú, 250 nhà cho giáo viên, đào tạo cho khoảng 24.000 giáo viên cũng như phát triển thêm 344 điểm trường mới.

Khoản vay thứ hai bổ sung 85 triệu USD cho Dự án Phát triển Nông thôn Tổng hợp các tỉnh miền Trung đã được Ban Giám đốc của ADB phê duyệt trước đó.

Dự án ban đầu có mục tiêu là các cơ sở hạ tầng nông thôn chủ chốt tại 13 tỉnh thuộc khu vực miền Trung, bao gồm hệ thống đường nông thôn, các hệ thống thủy lợi và kiểm soát lũ, các chợ nông thôn, chương trình cung cấp nước sinh hoạt và các công trình ven biển.

Nguồn tài trợ bổ sung sẽ hỗ trợ cho việc cải thiện và mở rộng các cơ sở hạ tầng thủy lợi tại 6 tỉnh: Bình Định, Bình Thuận, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Phú Yên và Thừa Thiên Huế, trong vòng 4 năm dựa trên những kết quả tích cực mà các địa phương này đã đạt được trong dự án ban đầu.

Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho rằng: Những hỗ trợ của ADB nhằm giải quyết các khó khăn trong phổ cập giáo dục trung học cơ sở cho các dân tộc thiểu số tại những khu vực nghèo nhất, và phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn ở các tỉnh nghèo là rất thiết thực. Đây là đáp ứng kịp thời của ADB trước những ưu tiên của Chính phủ về giáo dục trung học cơ sở tại các khu vực khó khăn nhất và phát triển nông thôn, nhất quán với Chiến lược Đối tác Quốc gia giai đoạn 2012-2015 của ADB đối với Việt Nam. Thống đốc lưu ý các đơn vị và địa phương tham gia triển khai dự án cần phải phối hợp chặt chẽ, khẩn trương triển khai với tiến độ kịp thời và đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Huy Thắng