(Chinhphu.vn)-Tập đoàn Bảo Việt ước tính tổng số vụ thiệt hại phát sinh do hậu quả bão số 10 ở một số tỉnh miền Trung khoảng 100 vụ, với tổng số tiền chi trả bảo hiểm ước 22 tỷ đồng.

Số tiền chi trả theo các nghiệp vụ bảo hiểm tài sản (43 vụ); xây dựng lắp đặt (27 vụ); bảo hiểm học sinh (2 vụ); bảo hiểm nông nghiệp (1 vụ); bảo hiểm tàu (2 vụ); bảo hiểm xe cơ giới (24 vụ)…

Ngay khi những thông tin đầu tiên về thiệt hại do bão gây ra với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức chương trình “Bảo Việt - Kết nối yêu thương: Hướng về miền Trung thân yêu”- kêu gọi cán bộ nhân viên chung tay giúp đỡ đồng bào khắc phục khó khăn.

Chương trình đã nhận được sự ủng hộ từ Quỹ An sinh xã hội và từ chính sự đóng góp tự nguyện, chân thành từ các cán bộ nhân viên Bảo Việt trên địa bàn Hà Nội số tiền hơn 500 triệu đồng.

Tập đoàn cũng đã hỗ trợ mỗi hộ gia đình triệu đồng nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào.

Huy Thắng