(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế vừa đề nghị cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam bổ sung thanh toán chi phí bảo hiểm y tế (BHYT) cho nhiều trường hợp.
Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị nhập chi phí khám ngoại trú vào chi phí nội trú để thanh toán chi phí của người bệnh là dân tộc thiểu số, người nghèo vùng khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo trong trường hợp khám chữa bệnh không đúng tuyến có điều trị nội trú tại bệnh viện (BV) tuyến tỉnh, tuyến huyện; thanh toán chi phí trong trường hợp bệnh nhân được cơ sở khám chữa bệnh BHYT gửi cơ sở khám chữa bệnh BHYT khác để thực hiện xét nghiệm hay chẩn đoán hình ảnh (như chụp MRI, PET CT…) do cơ sở khám chữa bệnh chuyển đi không có trang thiết bị thực hiện dịch vụ kỹ thuật đó.

Bổ sung thanh toán đối với trường hợp phối hợp cán bộ có chuyên khoa của BV khác thực hiện các dịch vụ tại BV khi đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; thanh toán số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt 6 tháng lương cơ sở đối với người tham gia BHYT liên tục từ 5 năm trở lên; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với người già, yếu, lão suy… không đến cơ sở khám chữa bệnh để khám chữa bệnh định kỳ được.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị BHXH Việt Nam thanh toán chi phí xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, dịch vụ kỹ thuật… tại phòng khám bệnh đối với người bệnh đến BV tuyến tỉnh, tuyến Trung ương khám ngoại trú không đúng tuyến, sau đó có chỉ định vào viện điều trị nội trú; bổ sung thanh toán chi phí do bác sĩ gia đình thực hiện.

Những nội dung này được đưa ra tại buổi làm việc mới đây giữa BHXH Việt Nam và Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT).

 Hiền Minh