(Chinhphu) - Trong thời gian qua, việc phân tích tình hình trẻ em còn thiếu các bằng chứng, số liệu tin cậy để đưa ra các quyết định, kế hoạch, xây dựng chương trình chăm sóc trẻ em tốt hơn.
Phân tích tình hình trẻ em đúng, chính xác sẽ giúp xây dựng các chính sách cho trẻ em phù hợp. Ảnh:VGP/Đỗ Cường
Đây là chia sẻ của nhiều chuyên gia tại hội thảo “Tham vấn về thực hiện nghiên cứu phân tích tình hình trẻ em TPHCM”, tổ chức ngày 28/10, tại TPHCM.

Theo ông Đặng Hoa Nam, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTBXH), để cải thiện hoạt động thu thập các số liệu, điều tra về tình hình trẻ em, cần có sự phân chia thành các nhóm, đối tượng trẻ em để nghiên cứu, thu thập số liệu và xử lý các số liệu đó theo một hệ thống thống nhất. Phân tích xu hướng phát triển của nền kinh tế-xã hội trên toàn quốc và địa bàn các tỉnh tới đời sống trẻ em trong thời gian 5-10 năm. Phân biệt những chênh lệnh giữa các nhóm trẻ em khác biệt về giới, địa lý, di cư và dân tộc. Quan tâm tới những vấn đề mới nổi như biến đổi khí hận, di cư, hệ thống bảo trợ xã hội thân thiện với trẻ em.

Phương pháp sử dụng để phân tích đánh giá tình hình và lập chương trình phân tích vấn đề trẻ em cần thực hiện theo các nhóm quyền liên quan tới các hoạt động ngành chuyên môn như quyền sống còn của trẻ em, quyền phát triển, quyền được bảo vệ và quyền tham gia.

Sau đó, cần tiến hành phân tích có cấu trúc việc lập chương trình và phân bổ ngân sách cho các hoạt động về trẻ em trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội chung của các nước.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM, đề xuất sử dụng phương pháp phân tích kết hợp định tính và định lượng để giải quyết vấn đề khoảng trống về số liệu. Đồng thời, đẩy mạnh vai trò của Cục Thống kê tỉnh, thành phố để có thể xây dựng năng lực trong việc thu thập, phân tích và sử dụng các thông tin chiến lược về trẻ em trong quá trình lập, thực hiện, theo dõi và đánh giá kế hoạch của từng địa phương.

Ngoài ra cần tham vấn lấy ý kiến đóng góp của các bên trong quá trình thực hiện phân tích nhằm gia tăng giá trị và đảm bảo những vấn đề ưu tiên của từng địa phương. Trong đó, chú trọng lồng ghép các chỉ tiêu để đánh giá và giám sát việc giáo dục hòa nhập cho các trẻ em thiệt thòi vào Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và kế hoạch ngành Giáo dục. Tăng cường các thông tin và số liệu về số lượng và thực trạng trẻ em cần bảo vệ đặc biệt.

Thanh Thủy