(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nội dung Hiệp định vay ODA Nhật Bản và cơ chế tài chính cho Dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Hạ Long.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung thay mặt Chính phủ Việt Nam ký kết Hiệp định vay nêu trên với phía Nhật Bản.

Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục ủy quyền theo quy định; Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý cho khoản vay sau khi ký kết.

Hoàng Diên