(Chinhphu.vn) - Ngày 4/12, Công ty tài chính quốc tế (IFC) đã ký thỏa thuận hợp tác với Chính phủ Canada giúp nông dân Việt Nam tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn, cũng như cập nhật kiến thức về các mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững để cải thiện sinh kế.

Ảnh minh họa
Theo thỏa thuận này, Chính phủ Canada sẽ đóng góp 7,6 triệu USD để triển khai một dự án phát triển nông nghiệp với mục tiêu nâng cao mức lợi nhuận và sự bền vững cho ngành nông nghiệp Việt Nam trong năm năm tới.

Ngài Christian Paradis, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế và Khối Pháp ngữ của Canada cho biết: Canada hiện đang hỗ trợ nhiều sáng kiến với mục tiêu góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững cho Việt Nam. Người nông dân được hỗ trợ trong toàn bộ chu trình sản xuất, từ tiếp cận tín dụng, tập huấn kỹ thuật, phổ biến các phương thức sản xuất tiên tiến nhất, tới tiếp cận thị trường và thương mại hóa sản phẩm.

IFC, thành viên của nhóm Ngân hàng Thế giới, hỗ trợ Việt Nam cải thiện khung pháp lý về nông nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho xuất khẩu nông sản và mở rộng cơ hội giao thương cho nông dân. IFC cũng sẽ tư vấn cho các ngân hàng thương mại trong nước tăng cường nguồn vốn tín dụng dành cho các doanh nghiệp nông nghiệp, đặc biệt là các nông dân sản xuất nhỏ.

Sự hỗ trợ hướng đến đối tượng chính là nông dân sản xuất các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như hạt điều, cà phê và gạo. Theo đó, dự án sẽ tập huấn cho nông dân về các mô hình sản xuất, kinh doanh bền vững cũng như nâng cao kỹ năng và công nghệ quản lý sau thu hoach cho nông dân và tiểu thương.

Ông Simon Andrews, Giám đốc Khu vực của IFC phụ trách Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan cho biết: Hỗ trợ ngành nông nghiệp phát triển thông qua huy động nguồn vốn và kiến thức từ khu vực tư nhân là một trong những ưu tiên chiến lược của IFC tại Việt Nam.

Huy Thắng