(Chinhphu.vn) – Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện có một số tổ chức, cá nhân nhân danh Bộ Giáo dục và Đào tạo để phát hành các ấn phẩm cho các nhà trường không đúng quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Bộ không cử, không giới thiệu bất kỳ tổ chức, cá nhân nào đến liên hệ để phát hành các ấn phẩm nêu trên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở Giáo dục và Đào tạo khi phát hiện các tổ chức, cá nhân nhân danh Bộ để phát hành các ấn phẩm không đúng quy định, đề nghị thông tin về Bộ theo địa chỉ: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng. Hà Nội; Điện thoại: 04.38694888, Fax: 04.38694085 và phối hợp với chính quyền địa phương để làm rõ hành vi trái phép trên.

Trước đó, Báo Giáo dục và Thời đại đã đưa tin một số tổ chức, cá nhân mạo danh Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giới thiệu, chào bán sách. Trong đó có “Công ty Sách thiết bị phát triển giáo dục” đã mạo danh gửi 2 cuốn sách để ép các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường học trên cả nước mua sách.

Hai cuốn sách đó là: “Hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục - Quy định mới về công tác tổ chức, hoạt động thanh tra và chế độ thỉnh giảng trong trường học” và “Đổi mới phương pháp dạy học hiệu quả và những phương pháp ứng xử trong ngành Giáo dục hiện nay”.

Thanh Trúc