(Chinhphu.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị 05, thời gian qua công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho nhóm đối tượng trẻ là học sinh, sinh viên được đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện với những nội dung phong phú, cụ thể, thiết thực.


Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã ghi nhận và đánh giá những kết quả tích cực trong triển khai thực hiện Chỉ thị ở nhóm đối tượng trẻ tuổi là học sinh, sinh viên.

Cụ thể, chương trình, giáo trình mới về các môn lý luận chính trị theo Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư khóa XI, trong đó có nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo dục-Đào tạo triển khai tập huấn và chính thức đưa vào giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trường dạy nghề từ năm học 2019-2020.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Hành chính quốc gia bổ sung, hoàn thiện chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giảng dạy ở các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp.

Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng cập nhật thông tin, bổ sung kiến thức, triển khai thực hiện việc giảng dạy trong hệ thống các trường của lực lượng vũ trang về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chương trình, giáo trình  mới về các môn lý luận chính trị, trong đó có nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào giảng dạy chính thức tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trường dạy nghề từ năm học 2019-2020.

Việc triển khai giảng dạy, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ luôn được các cấp ủy quan tâm thực hiện.

Nhiều cơ sở giáo dục và đào tạo của các tỉnh, thành phố trong cả nước đã triển khai thực hiện dạy tích hợp bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” trong môn Giáo dục công dân, Đạo đức, Ngữ văn kết hợp với các hoạt động ngoại khóa và đạt được nhiều kết quả kết quả tích cực. Một số địa phương thực hiện tốt như: Hà Nội, Lạng Sơn, Yên Bái, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Sóc Trăng, Bạc  Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang, Ninh Thuận… Riêng ở Thái Bình, nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 đã được đưa vào chương trình giảng dạy chính khóa trong nhà trường các bậc phổ thông.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chỉ đạo tỉnh đoàn, thành đoàn xây dựng kế hoạch về giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên; phát động phong trào thanh niên học tập và làm theo Bác với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp; biên soạn một số tài liệu giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thể hệ trẻ.

Tỉnh đoàn nhiều địa phương như: Điện Biên, Hà Giang, Nam Định, Lào Cai, Hà Tĩnh, Tiền Giang, Cà Mau, Bình Thuận, Gia Lai đã xây dựng kế hoạch cụ thể giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ thực hành tiết kiệm”. “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Thanh niên khởi nghiệp”… Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được triển khai thực hiện trong tổ chức Đoàn thanh niên mà còn được triển khai trong tất cả các tổ chức Hội do Đoàn Thanh niên làm nòng cốt, nhờ đó việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm tự giác, có ý thức của số đông thanh thiếu nhi trong cả nước./.

Nguyễn Hoàng