(Chinhphu.vn) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, tính đến hôm nay (23/10), lưới điện và hệ thống cung cấp điện miền Trung bị hư hỏng trong cơn bão số 10 và 11 vừa qua đã được cơ bản khôi phục.

Cụ thể, hiện chỉ còn 2 tỉnh cuối cùng là Quảng Nam và Quảng Bình đang được huy động lực lượng kết hợp với đơn vị thuê ngoài khẩn trương khôi phục một số điểm sự cố đường dây trung hạ thế, TBA phụ tải cấp điện cho khách hàng.

Quảng Nam đã khôi phục 37/37 đường dây trung thế, 2.626/2.643 (chiếm 99,4%) trạm biến áp phân phối, cấp điện lại cho 243/244 (chiếm 99,6%) số phường, xã. Số khách hàng đã được khôi phục cấp điện là 294.566/295.749 (chiếm 99,6%). Tính chung công suất cung cấp điện trở lại là 169,3 MW/170MW (chiếm 99,6%).

Tại Quảng Bình đã khôi phục 50/51 (chiếm 98%) đường dây trung thế, 1456/1535 (chiếm 94,9%) trạm biến áp phân phối. Số khách hàng được khôi phục cấp điện: 182.615/188.061 (chiếm 97,1%). Công suất cung cấp điện trở lại: 117 MW/120MW (chiếm 97,5%). Dự kiến đến hết ngày 23/10 sẽ khôi phục lại toàn bộ phụ tải để cấp điện ổn định cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Theo EVN, ước tổng thiệt hại do ảnh hưởng bão số 11 gây ra đối với lưới điện gần 70 tỷ đồng với hàng nghìn điểm sự cố.

Nguyên Linh