(Chinhphu.vn) - Từ năm 2014, thành phố Đà Nẵng sẽ áp dụng mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) cho một số chợ trên địa bàn Thành phố.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định ban hành Dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm VSATTP” trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, việc lựa chọn mô hình chợ thí điểm dựa trên các tiêu chí: Chợ nằm trong quy hoạch chợ của Thành phố, đang hoạt động có hiệu quả; có nhu cầu kinh doanh hàng thực phẩm riêng biệt; thương nhân kinh doanh hàng thực phẩm tại chợ cố định, có giấy phép kinh doanh, xác định được nguồn cung thực phẩm; có tổ chức quản lý chợ, có nội quy chợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hàng hóa phải được niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; các chợ này không có các chất thải gây hại đến môi trường không được kiểm soát.

Theo các tiêu chí lựa chọn trên, năm 2014, thành phố Đà Nẵng áp dụng mô hình chợ thí điểm bảo đảm VSATTP cho chợ Hàn và chợ Đống Đa, với những quy định cụ thể về diện tích quầy hàng kinh doanh, bố trí thiết bị phục vụ kinh doanh, kết cấu nền chợ, hố chứa nước thải, rãnh thoát nước và hệ thống điện, nước.

Năm 2015-2016 sẽ tiếp tục triển khai tại 4 chợ loại I gồm: chợ Cồn, chợ đầu mối Hòa Cường, chợ Mới Hòa Thuận và chợ Hòa Khánh.

Trong những năm tiếp theo sẽ tiếp tục triển khai tại các chợ loại II, loại III do UBND các quận, huyện quản lý.

Nam Hải