Các thị trường trọng điểm như Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia tiếp tục dẫn đầu số lượng xuất khẩu lao động trong tháng 11
Riêng tháng 11, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 8.411 người, trong đó 3.058 là lao động nữ.

Các thị trường trọng điểm như Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia tiếp tục dẫn đầu số lượng xuất khẩu lao động trong tháng 11.

Cụ thể, thị trường Đài Loan là 4.319 lao động (1.796 lao động nữ), Nhật Bản 989 (425 nữ), Hàn Quốc 697 (155 nữ), Malaysia 654 (215 nữ), Liên bang Nga: 23 (7 nữ), UAE: 582 (14 nữ), Lào 208 (56 nữ), Campuchia 179 (52 nữ), Macao 271 (262 nữ), và các thị trường khác.  Riêng thị trường Hàn Quốc, trong tháng 11, đã có 697 lao động được quay lại Hàn Quốc làm việc.

Đối với thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất trong năm 2013 là Đài Loan, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã tiến hành xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động của 14 doanh nghiệp và yêu cầu 4 doanh nghiệp chấn chỉnh hoạt động vì đã thu tiền môi giới của người lao động quá mức quy định. Trong thời gian tới, hoạt động xuất khẩu lao động đi thị trường này sẽ tiếp tục được quản lý chặt chẽ.

Diệp Lân