(Chinhphu.vn) - Trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, chiều 10/12, các đại biểu tham dự Đại hội đã tham gia các diễn đàn đối thoại với lãnh đạo một số bộ, ngành.

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: TP

Với chủ đề của Diễn đàn “Khởi nghiệp, việc làm”, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và lãnh đạo một số bộ, ngành đã trao đổi chung với các đại biểu các vấn đề về khởi nghiệp, việc làm; cơ chế, điều kiện dành cho thanh niên. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp nhằm giúp thanh niên xác định hướng phát triển phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân; công tác giáo dục nghề nghiệp; công tác tiếp cận thông tin thị trường lao động đối với thanh niên. Việc hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến khởi nghiệp, việc làm, đặc biệt là chính sách cho vay tín dụng; đề xuất ban hành chính sách riêng nhằm đẩy mạnh khởi nghiệp, tạo việc làm cho thanh niên. Vấn đề tiếp cận thông tin thị trường lao động, chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động đối với thanh niên; những thách thức và cơ hội mở ra đối với thanh niên trong xuất khẩu lao động.

Toàn cảnh Diễn đàn “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới". Ảnh: TP

Tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã trao đổi với các đại biểu dự Đại hội các vấn đề về xây dựng nông thôn mới; cơ chế, điều kiện dành cho thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, mong muốn đoàn viên, thanh niên, tổ chức Đoàn tham gia, đồng hành cùng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng làm rõ những vấn đề về vai trò của thanh niên tham gia thúc đẩy xây dựng và duy trì thành quả xây dựng nông thôn mới; khó khăn, thách thức trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Giới thiệu các mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả của thanh niên cũng như các giải pháp phát huy vai trò thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. Các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao; những khó khăn, thách thức, giải pháp, kiến nghị để thúc đẩy thanh niên nông thôn phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Thực trạng và giải pháp hỗ trợ thanh niên ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng trong sản xuất nông nghiệp...

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đối thoại với các đại biểu. Ảnh: TP

Tại Diễn đàn “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” diễn ra tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã trao đổi chung các vấn đề bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; cơ chế, điều kiện dành cho thanh thiếu nhi. Nêu lên định hướng những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với các vấn đề bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay; tác động của biến đổi khí hậu đến đời sống và sản xuất và những cơ hội, thách thức của thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại đây, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đã trao đổi với các đại biểu về trách nhiệm của thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là trong một số lĩnh vực như: khai thác và bảo vệ tài nguyên biển và hải đảo, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển nguồn năng lượng sạch, tham gia xử lý môi trường sau thiên tai, bão lụt… Cơ chế hỗ trợ chuyên nghiệp hóa hoạt động tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của đoàn viên, thanh niên. Cơ chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và đầu tư phát triển các công nghệ mới tiết kiệm năng lượng và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; tham gia khắc phục và xử lý các khu vực bị ô nhiễm môi trường và giám sát, phát hiện, tố cáo các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Chính sách khuyến khích thanh niên tham gia đề xuất ý tưởng, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đối thoại với các đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc. Ảnh: Tổ Quốc

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cùng lãnh đạo một số bộ, ngành đã chủ trì Diễn đàn “Thanh niên với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”. Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã trao đổi những vấn đề liên quan đến vai trò của thanh niên trong bảo tồn, gìn giữ, phát huy di sản văn hoá dân tộc; phát triển du lịch. Vai trò quản lý nhà nước đối với các ấn phẩm văn hoá, tác phẩm nghệ thuật, bản quyền tác giả... có tác động trực tiếp đến thanh niên. Chính sách hỗ trợ phát triển thiết chế văn hoá, sản phẩm văn hoá cho thanh niên của ngành VHTT&DL. Thực trạng việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá, điểm sinh hoạt, vui chơi, giải trí cho thanh niên nói chung, thanh niên vùng sâu, vùng xa nói riêng. Vai trò của tổ chức Đoàn, Hội và thanh niên trong việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, tập trung vào văn hoá dân cư, văn hoá công sở, văn hóa học đường, văn hóa doanh nghiệp. Việc củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao nhằm nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên...

Toàn cảnh Diễn đàn “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Ảnh: TP

Tại Diễn đàn “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” được tổ chức tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao đổi với các đại biểu các vấn đề chung về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và trách nhiệm của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Việc phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghĩa vụ và trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia thực hiện luật nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, một số kinh nghiệm trong công tác phối hợp tuyển quân. Trách nhiệm thanh niên lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ; những kiến nghị, đề xuất về chính sách đối với sĩ quan trẻ, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong quân đội, công an hiện nay. Vai trò, trách nhiệm của Đoàn thanh niên trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Vai trò, trách nhiệm của quân đội trong công tác phối hợp thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Vai trò của thanh niên quân đội trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với bộ đội xuất ngũ, những kiến nghị, đề xuất đối với công tác hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm. Chính sách đối với thanh niên hoàn lương, sự phối hợp của Đoàn thanh niên trong giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Công tác phối hợp triển khai thực hiện chương trình “Học kỳ trong quân đội” cho thanh thiếu niên...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chào mừng các đại biểu tham dự Diễn đàn. Ảnh: TP

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã chủ trì Diễn đàn “Chính sách cho sự phát triển thanh niên Việt Nam”.

Bộ trưởng và các vị lãnh đạo đã trao đổi với các đại biểu tham dự Đại hội những vấn đề chung về chính sách thanh niên. Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên tại các địa phương; các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách, pháp luật về thanh niên. Cơ chế phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân dân các cấp với tổ chức Đoàn thanh niên trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách về thanh niên. Các giải pháp để nâng cao vai trò trách nhiệm của các đơn vị trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện…

Toàn cảnh Diễn đàn “Thúc đẩy thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Ảnh: TP

Tại Diễn đàn “Thúc đẩy thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” diễn ra tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đã trao đổi nhiều vấn đề về khoa học, công nghệ và cơ chế, điều kiện dành cho thanh niên thực hiện việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ. Làm rõ thực trạng việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ của thanh niên. Vai trò của thanh niên trong hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. Chính sách khuyến khích thanh niên nghiên cứu khoa học, giải pháp có tính ứng dụng công nghệ trong thực tiễn. Chính sách đào tạo và sử dụng cán bộ khoa học và công nghệ, nhất là cán bộ trẻ có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ. Cơ chế phát triển các nhóm nghiên cứu trẻ, tiềm năng từ các trường đại học, viện nghiên cứu làm hạt nhân hình thành các doanh nghiệp khoa học và công nghệ khởi nguồn từ kết quả nghiên cứu...

Đại biểu Phùng Thị Phương Thảo, giảng viên Đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi đề xuất Bộ GD&ĐT lập quỹ đầu tư phát triển khoa học công nghệ. Ảnh: TP

Cuối cùng, tại Diễn đàn “Tuổi trẻ Việt Nam học tập, rèn luyện, sáng tạo vì ngày mai phát triển” được tổ chức tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã trao đổi nhiều vấn đề về phát triển giáo dục và đào tạo. Các giải pháp, chính sách thúc đẩy, hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên, giáo viên và giảng viên trẻ. Các giải pháp thực hiện thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các nhà trường. Giải pháp trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên nhằm hạn chế các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; bạo lực học đường trong học sinh, sinh viên. Giải pháp phát huy vai trò tổ chức đoàn, hội, đội tổ chức các phong trào, hoạt động “Trải nghiệm sáng tạo”, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường nhằm tạo môi trường cho thanh thiếu nhi thi đua học tập, phát triển kỹ năng, hỗ trợ thanh thiếu nhi nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng hội nhập, năng lực sáng tạo, nghiên cứu khoa học...

Nguyễn Hoàng