(Chinhphu.vn) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc hai lô thuốc Comepar và Pantilon do Ấn Độ sản xuất.

Hai lô thuốc trên thuộc nhóm thuốc đường tiêu hóa, chỉ định điều trị hội chứng trào ngược dạ dày-thực quản, loét đường tiêu hóa...

Lô thuốc Comepar (Lansoprazole capsules) sản xuất: 2/1/2012, hạn dùng: 1/1/2016, số đăng ký: VN-5310-08 do Công ty Chemfar Organics (P) Ltd., Ấn Độ sản xuất, Công ty cổ phần Dược thiết bị y tế Đà Nẵng nhập khẩu, không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu độ hòa tan.

Lô thuốc Pantilon 40 sản xuất: 9/10/2012, hạn dùng: 8/10/2015, số đăng ký: VN-7968-09 do Công ty Kausikh Therapeutics (P) Ltd., Ấn Độ sản xuất, Công ty cổ phần Armephaco nhập khẩu không đạt tiêu chuẩn về các chỉ tiêu: định lượng, độ hòa tan trong môi trường…

Hiền Minh