(Chinhphu.vn) – Sau 1 năm Dự án “Hành trình yêu thương” được triển khai, 94% học sinh tại Đà Nẵng đã có nhận thức đúng về quan niệm giới và bình đẳng giới.

Ảnh minh họa

Ngày 10/10, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ GDĐT đã tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện giáo dục bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới đối với học sinh trung học tại thành phố Đà Nẵng”, trên cơ sở đánh giá kết quả 1 năm triển khai Dự án “Hành trình yêu thương” do Tổ chức Hoà bình và Phát triển Tây Ban Nha (PyD) tài trợ.

Dự án được triển khai tại 10 trường trung học cơ sở trên địa bàn Đà Nẵng từ năm 2012 với đối tượng gồm 8.000 học sinh lớp 6 và lớp 7 với mục tiêu nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống bạo lực giới của học sinh; tạo lập môi trường khuyến khích thúc đẩy bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới trong nhà trường...

Những hoạt động chính của dự án bao gồm: Biên soạn giáo trình chương trình học về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới; triển khai tập huấn cho giáo viên những kiến thức, kỹ năng về lĩnh vực này; tiến hành các hoạt động truyền thông và vận động chính sách.

Kết quả cho thấy sau 1 năm triển khai dự án, số học sinh có nhận thức đúng về quan niệm giới đạt gần 94% (trước đó chỉ 10%). Nhận thức đúng của học sinh về sự phân công lao động trong gia đình, việc không nên sử dụng bạo lực trong cuộc sống cũng đạt tỷ lệ rất cao.

Sự phản hồi, đánh giá của học sinh về dự án rất tích cực vì dự án đã cung cấp những thông tin thiết thực cho các em về giới, bình đẳng giới; những thay đổi ở tuổi dậy thì; hiểu về bạo lực, các dạng bạo lực và cách phòng tránh, giảm bạo lực học đường; học được cách ứng xử trong cuộc sống.

Lưu Hương