(Chinhphu.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PCLBTW, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tích cực chỉ đạo kịp thời các đơn vị trực thuộc trong vùng ảnh hưởng của cơn bão số 5.

Các đơn vị điện đã chủ động tổ chức ứng trực 24/24 liên tục, tập trung nhân lực khắc phục ngay các thiệt hại của bão theo tinh thần “4 tại chỗ”.

Đến nay, các nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh, Hải Phòng, Phả Lại, Uông Bí, Ninh Bình nằm trong khu vực ảnh hưởng của bão vận hành bình thường.

Các nhà máy thuỷ điện đang xả lũ theo công điện của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương gồm: Sơn La (1cửa), Hoà Bình (2 cửa), Tuyên Quang (1 cửa). Các nhà máy thuỷ điện khác thuộc EVN vận hành bình thường.

Hệ thống truyền tải điện 500kV vận hành an toàn, bình thường.

Lưới điện 220kV có 1 đường dây bị sự cố; lưới điện 110kV có 9 đường dây bị sự cố do bão, chủ yếu nằm ở khu vực Quảng Ninh, đã đóng lại thành công 6 đường dây. 3 đường dây còn lại đang được tích cực xử lý.

Hệ thống lưới điện phân phối có 37 lộ đường dây bị sự cố, chủ yếu và bị ảnh hưởng nặng là ở huyện Tiên Yên và TP Móng Cái, Quảng Ninh sẽ được khắc phục ngay.

EVN đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương kiểm tra, xử lý, khắc phục hoàn toàn các sự cố lưới điện do mưa bão gây ra trong thời gian sớm nhất; cung cấp điện đảm bảo an toàn cho người và thiết bị đồng thời ưu tiên đảm bảo đủ điện cho các trạm bơm tiêu úng tại các vùng bị ảnh hưởng của cơn bão số 5.

Nguyên Linh