(Chinhphu.vn) - Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, trong quý 1, doanh số cho vay tại ngân hàng đạt 8.567 tỷ đồng, với gần 400.000 lượt khách hàng được vay vốn.
Tăng cường hỗ trợ các đối tượng chính sách vay vốn Ngân hàng Chính sách.
Trong đó, cho vay hộ nghèo đạt 1.930 tỷ đồng, hộ cận nghèo đạt 2.885 tỷ đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là 1.457 tỷ đồng, cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn là 997 tỷ đồng và cho vay học sinh sinh viên đạt 864 tỷ đồng.

Đến 31/3, tổng nguồn vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt 136.167 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 131.488 tỷ đồng, tăng 2.032 tỷ đồng so với 31/12/2014 (tương đương 1,6%), hoàn thành 27% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.
 
Sau Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Đề án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng khu vực Tây Nam Bộ và đặc biệt sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương đã có những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức về quản lý tín dụng chính sách trên địa bàn, tạo được sự đồng thuận và quyết tâm cao trong củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách từ Trung ương đến cơ sở.

Hiện, chất lượng tín dụng tiếp tục được Ngân hàng Chính sách Xã hội quan tâm với nhiều giải pháp được thực hiện nhằm củng cố, nâng mức tăng trưởng dư nợ tín dụng năm 2015 lên 10%.
 
Vũ Trọng