(Chinhphu.vn) - Thời gian qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã kiểm tra một số tuyến quốc lộ nhận thấy chất lượng bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ một số tuyến vẫn còn hiện tượng vá hư hỏng cục bộ chưa đảm bảo quy định. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông - Bộ Giao thông vận tải cũng đã kiểm tra phát hiện và thông báo cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam một số hiện tượng sử dụng vật liệu không phù hợp trong quá trình thi công.

Ảnh minh họa

Trước tình hình trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ, Cục Quản lý đường bộ cao tốc, Sở Giao thông vận tải nhận ủy thác quản lý quốc lộ, các Ban Quản lý dự án thuộc Tổng cục được giao làm Chủ đầu tư (hoặc Ban Quản lý dự án) cần chỉ đạo sâu sát hơn trong công tác giám sát và kiểm soát chất lượng các công trình bảo trì đường bộ; đặc biệt là việc sử dụng đá, cát; công tác lu lèn trong thi công nền, móng, mặt đường; công tác thi công mặt đường.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu ngoài đáp ứng quy định của pháp luật và của Bộ Giao thông vận tải lựa chọn tư vấn giám sát phải đảm bảo năng lực phù hợp gói thầu và đã giám sát ít nhất 03 công trình tương tự về tính chất kỹ thuật, có các vị trí nhân sự đảm bảo yêu cầu của dự án.

Việc lựa chọn nhà thầu thi công sửa chữa phải bảo đảm đủ năng lực, kinh nghiệm và máy móc thiết bị thi công các hạng mục của gói thầu. Tuyệt đối không lựa chọn nhà thầu không đủ năng lực theo quy định của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; hoặc nhà thầu đã bị cấm tham dự đấu thầu, nhà thầu đã vi phạm chất lượng, đã bị cảnh cáo; không lựa chọn nhà thầu chưa đủ kinh nghiệm thi công ít nhất 3 công trình tương tự.

Tư vấn giám sát phải có mặt trong thời gian thi công

Tư vấn giám sát và cán bộ quản lý dự án được phân công phải có mặt trong suốt thời gian thi công của dự án.

Đối với các dự án quy mô từ 15 tỷ trở lên trước khi thi công các hạng mục móng, mặt đường Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phải thông báo cho Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để theo dõi và báo cáo Lãnh đạo Tổng cục cho kiểm tra nếu cần thiết.

Trong quá trình thi công Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, tư vấn giám sát và hệ thống kiểm soát chất lượng của nhà thầu phải giám sát chặt chẽ. Đặc biệt cần kiểm soát chặt chẽ: Công tác thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm thành phần cấp phối và các thí nghiệm khác; chất lượng, thành phần, kích cỡ đá dăm tiêu chuẩn làm móng, mặt đường. Nhất là các tuyến đường thi công lớp láng nhựa (đã có dư luận phản ánh hiện tượng sử dụng đá dăm tiêu chuẩn không đúng kích thước); chất lượng nhựa sản xuất bê tông nhựa, láng nhựa; chất lượng cát và các vật liệu xây dựng khác sử dụng tại công trình…

Tổng cục đường bộ yêu cầu tư vấn giám sát không có mặt khi thi công hoặc giám sát dự án vi phạm chất lượng sẽ bị cảnh cáo và không cho tham gia từ 6 tháng đến 2 năm các dự án của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Nhà thầu vi phạm chất lượng ở các dự án tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý ở mức độ nghiêm khắc nhất, thậm chí bị cắt hợp đồng; đồng thời xử lý bổ sung không cho tham gia thực hiện các dự án của Tổng cục Đường bộ Việt Nam từ 1 đến 2 năm.

Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án không hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án để vi phạm chất lượng sẽ bị xem xét không giao các dự án bảo trì tiếp theo. Riêng các tổ chức, cá nhân thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam còn bị xem xét đánh giá về tổ chức và hành chính theo thẩm quyền của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Minh Hoàng