(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị xem xét, đề xuất biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể đã dũng cảm đấu tranh, tố cáo các hành vi sai trái, tiêu cực tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức, báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 15/8/2013.

Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức

Đồng thời, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và phối hợp với các sở, ban, ngành Thành phố giám sát quá trình kiểm tra, xử lý vụ việc, chủ động hướng dẫn Sở Y tế làm tốt việc rà soát, củng cố cán bộ, công chức; xử lý nghiêm minh các tập thể và cá nhân có sai phạm theo quy định.

UBND thành phố giao Công an Hà Nội chủ động, khẩn trương, sớm có kết luận điều tra vụ án đảm bảo khách quan, nghiêm minh đối với từng đối tượng, từng tập thể và cá nhân có sai phạm. Tổ chức, cá nhân nào có liên quan đến những sai phạm phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Công an Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Huyện ủy, UBND huyện Hoài Đức và các đơn vị liên quan có biện pháp bảo vệ những người tố cáo không bị trù dập, trả thù.

Chuẩn bị phương án kiện toàn cán bộ lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hoài Đức

Sở Y tế phải khẩn trương thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố trong xử lý, khắc phục những sai phạm diễn ra ở Bệnh viện đa khoa Hoài Đức; chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các đơn vị kết luận toàn diện và đề xuất các hình thức xử lý kỷ luật.

Khẩn trương thực hiện các biện pháp hỗ trợ và chỉ đạo ổn định tư tưởng đội ngũ cán bộ, nhân viên bảo đảm tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Đồng thời, tiến hành hội nghị toàn ngành để rút kinh nghiệm sâu sắc qua vụ việc sai phạm trên.

UBND thành phố Hà Nội cũng giao Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ có kế hoạch rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ chuyên môn của các cơ sở y tế trong toàn ngành, để có kế hoạch củng cố, luân chuyển nhằm tăng cường cán bộ cho các tuyến cơ sở. Chuẩn bị phương án thay thế, kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức.

Thanh Anh