(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định về giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Ảnh minh họa
Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND này do Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký, có hiệu lực kể từ ngày 18/3/2019.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất từ ngày 1/1- 31/12/2019 đối với trường hợp người mua, thuê mua nhà ở xã hội nộp tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; trường hợp tổ chức, hộ gia đình cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất mà giá trị thửa đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng tính theo bảng giá đất do UBND Thành phố ban hành.

Cụ thể, đối với thửa đất tại 4 quận nội thành cũ là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng: Hệ số K = 2,3.

Đối với thửa đất tại các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ: Hệ số K = 2,05. Đối với thửa đất tại các quận còn lại: Hệ số K = 1,85.

Thửa đất tại các xã khu vực giáp ranh quận; thị trấn thuộc các huyện (trừ thị trấn của các huyện Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phúc Thọ); các phường thuộc thị xã Sơn Tây: Hệ số K = 1,4.

Thửa đất tại các xã còn lại thuộc các huyện; các xã của thị xã Sơn Tây; thị trấn của các huyện Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phúc Thọ: Hệ số K = 1,2.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài chính theo dõi, kiểm tra, tổng họp việc thực hiện quyết định này, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo, giải quyết khó khăn, vướng mắc; chủ trì cùng các sở, ngành và đơn vị có liên quan báo cáo, đề xuất phương án ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/12/2019.

BT